SBS Pressmeddelanden 

 

2020-12-09

Studentbostäder i Sverige förvärvar studentbostäder i Södertälje för 66 MSEK

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget"), under namnändring från Prime Living AB (publ), har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Södertälje Lina 4:50 från Cederdalen Fastigheter där cirka 50 st...
2020-12-09 Regulatorisk

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Studentbostäder i Sverige AB (publ), under namnändring från Prime Living AB (publ), org.nr 556715-7929, med säte i Stockholm, kallar härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 januari 2021.Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av...
2020-12-09 Regulatorisk

Studentbostäder i Sverige kallar till extra bolagsstämma för att besluta om att renodla aktie- och kapitalstruktur och genomföra en sammanläggning av aktier

Styrelsen i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget"), under namnändring från Prime Living AB (publ), har idag den 9 december 2020 beslutat att kalla till en extra bolagsstämma i Bolaget den 13 januar...
2020-12-09 Regulatorisk

Studentbostäder i Sverige presenterar nya finansiella och operationella mål, ny utdelningspolicy samt offentliggör ytterligare finansiell information

Styrelsen i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget"), under namnändring från Prime Living AB (publ), har idag den 9 december 2020 beslutat om nya finansiella och operationella mål, ny utdelningspolic...
2020-12-08 Regulatorisk

Prime Living slutför samgåendet med och byter namn till Studentbostäder i Sverige, utser ny styrelse, VD och ledning, uppfyller noteringskrav och offentliggör bolagsbeskrivning

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") har idag erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm om att Bolaget efter samgåendet med Studentbostäder i Sverige AB ("Studentbostäder i Sverige"), som kommunicerats i pressmed...
1 2 3 45
2020-12-09 Regulatorisk

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Studentbostäder i Sverige AB (publ), under namnändring från Prime Living AB (publ), org.nr 556715-7929, med säte i Stockholm, kallar härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 januari 2021.Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av...
2020-12-09 Regulatorisk

Studentbostäder i Sverige kallar till extra bolagsstämma för att besluta om att renodla aktie- och kapitalstruktur och genomföra en sammanläggning av aktier

Styrelsen i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget"), under namnändring från Prime Living AB (publ), har idag den 9 december 2020 beslutat att kalla till en extra bolagsstämma i Bolaget den 13 januar...
2020-12-09 Regulatorisk

Studentbostäder i Sverige presenterar nya finansiella och operationella mål, ny utdelningspolicy samt offentliggör ytterligare finansiell information

Styrelsen i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget"), under namnändring från Prime Living AB (publ), har idag den 9 december 2020 beslutat om nya finansiella och operationella mål, ny utdelningspolic...
2020-12-08 Regulatorisk

Prime Living slutför samgåendet med och byter namn till Studentbostäder i Sverige, utser ny styrelse, VD och ledning, uppfyller noteringskrav och offentliggör bolagsbeskrivning

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") har idag erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm om att Bolaget efter samgåendet med Studentbostäder i Sverige AB ("Studentbostäder i Sverige"), som kommunicerats i pressmed...
2020-12-06 Regulatorisk

Prime Living meddelar om genomförd konvertering av obligationsskuld till preferensaktier av serie C

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") offentliggjorde i ett pressmeddelande den 21 augusti 2020 att Bolaget, genom Intertrust (Sweden) AB i egenskap av agent, hade initierat skriftliga förfaranden för att besluta om ändrin...
1 2 3 35