För investerare

För investerare

Studentbostäder i Nordens strategi är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla studentbostäder, och genom att vara den givna samarbetspartnern för kommuner och lärosäten skapar vi mervärde både för studenter och för investerare. Här hittar du mer information.

Senaste nyheter

Vd Rebecka Eidenert kommenterar kvartalsrapporten i senaste avsnittet av Kvartalet. Hör mer om SBS tillväxtresa, hyressättning och vår senaste aktivitet i Danmark och Norge. Lyssna här. 

Läs senast Q3-rapporten här: Q3 - Studentbostäder i Norden