För investerare i SBS

Studentbostäder i Nordens strategi är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla studentbostäder, och genom att vara den givna samarbetspartnern för kommuner och lärosäten skapar vi mervärde både för studenter och för investerare. Här hittar du mer information.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Studentbostäder i Norden AB.

Senaste nyheter

Bokslutskommuniké 2022 - publicerad 16 februari

Ladda ner senaste bokslutskommuniké här.