Finansiella rapporter

Här hittar du Studentbostäder i Sveriges finansiella rapporter. 

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2020, 25 februari 2021

 

Tidigare rapporter finns att läsa under Arkiv.