Extra bolagsstämma 20 juli 2023

Läs stämmoprotokollet för extra bolagsstämma den 20 juli 2023 här.

Nedan finns kallelse och fullmaktsformulär inför extra bolagsstämma 2023.

Kallelse till extra bolagsstämma i Studentbostäder i Norden AB (publ)
Fullmaktsformulär

 

Bolagsstämma 16 maj 2023 Bolagsstämma

Kallelse, information om deltagande och dokument till årsstämman.

Bolagsstämma 12 maj 2022 Bolagsstämma

Kallelse, information om deltagande och dokument till årsstämman.

Bolagsstämma 27 maj 2021 Bolagsstämma

Kallelse, information om deltagande och dokument till årsstämman.
1 2