Bolagsstämma

Årsstämma 12 maj 2022

Läs stämmoprotokollet för årstämman den 12 maj 2022 här.

Nedan finns kallelse, information om deltagande och dokument till årsstämman:

Kallelse till årsstämma i Studentbostäder i Norden AB (publ)

Fullmaktsformulär

Formulär för förhandsröstning och anmälan

Valberedningens yttrande:

Valberedningens yttrande och motiverade yttrande inför årsstämman 2021

 

Bolagsstämma 27 maj 2021 Bolagsstämma

Kallelse, information om deltagande och dokument till årsstämman.

Extra bolagsstämma 12 februari 2021 Bolagsstämma Okategoriserad

Studentbostäder i Norden AB (publ), under namnändring från Prime Living AB (publ), org.nr 556715-7929, med säte i Stockholm, kallar härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 j...

Extra bolagsstämma 13 januari 2021 Bolagsstämma

Studentbostäder i Sverige AB (publ), under namnändring från Prime Living AB (publ), org.nr 556715-7929, med säte i Stockholm, kallar härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 ...
1 2