Bolagsstämma 16 maj 2023

Läs stämmoprotokollet för årstämma den 16 maj 2023 här.

Nedan finns kallelse, fullmaktsformulär och valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2023.

Kallelse till årsstämma i Studentbostäder i Norden AB (publ)
Fullmaktsformulär
Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2023

 

Bolagsstämma 12 maj 2022 Bolagsstämma

Kallelse, information om deltagande och dokument till årsstämman.

Bolagsstämma 27 maj 2021 Bolagsstämma

Kallelse, information om deltagande och dokument till årsstämman.

Extra bolagsstämma 12 februari 2021 Bolagsstämma Okategoriserad

Studentbostäder i Norden AB (publ), under namnändring från Prime Living AB (publ), org.nr 556715-7929, med säte i Stockholm, kallar härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 j...
1 2