Pressmeddelanden

 

2023-03-10

Förändring i valberedningen inför Studentbostäder i Norden AB:s årsstämma 2023

Studentbostäder i Norden AB:s (publ) (”SBS”) eller (”Bolaget”) har fått information från bolagets valberedning att valberedningens sammansättning inför årsstämman 2023 förändras genom att Svante Bengtsson ersätter Knut Pousette som representant för Aktiebo...
2023-02-16 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar bokslutskommuniké för 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar i dag sin bokslutskommuniké för 2022. Koncernens intäkter har ökat med 26 procent under året och förvaltningsresultatet uppgår till 55 MSEK. – Trots en turbulent period i vår omvärld ökar vårt för...
2023-02-13

Studentbostäder i Norden AB erhåller statligt investeringsstöd för studentbostäder i Jönköping, etapp 4

Under kvartal 1 2020 ansökte Studentbostäder i Norden AB om statligt investeringsstöd på totalt 101 581 198 SEK för byggnation av 407 studentbostäder i Jönköping. Bolaget har den 13 februari 2023 erhållit beslut och utbetalning om 33 709 672 SEK vilket avs...
2023-02-03

Fossilfri el för Studentbostäder i Nordens danska hyresgäster

Studentbostäder i Norden har tecknat avtal för vindkraftsbaserad el till bolagets studentlägenheter i Danmark. Det nya avtalet, som har ingåtts med HOFOR, innebär en årlig besparing motsvarande 65 ton utsläpp av koldioxid. – Som en av Nordens ledande...
2023-01-25

Studentbostäder i Norden vinner Studentbostadspriset

Studentbostäder i Norden tilldelas Studentbostadspriset 2022 för projektet Campus Träbyn i Jönköping. Det tillkännagavs på en prisutdelning arrangerad av Studentbostadsföretagen i dag den 25 januari. – Det är med en otrolig stolthet som vi tar emot S...
1 2 3 22
2023-02-16 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar bokslutskommuniké för 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar i dag sin bokslutskommuniké för 2022. Koncernens intäkter har ökat med 26 procent under året och förvaltningsresultatet uppgår till 55 MSEK. – Trots en turbulent period i vår omvärld ökar vårt för...
2022-11-10 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q3 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar i dag delårsrapport januari–september 2022. Under perioden har intäkterna ökat med 25 procent jämfört med föregående år och resultatet uppgår till 108 MSEK. – En exceptionellt hög uthyrningsgrad p...
2022-08-25 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q2 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar idag sin delårsrapport och resultat för det andra kvartalet 2022. Perioden har ett resultat efter skatt om 113 MSEK (92) MSEK. ”Trots en turbulent marknad ser vi att efterfrågan på studentbostäder ökar....
2022-07-04 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB (publ) genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 125 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRI...
2022-07-04 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRI...
1 2 3 12