Pressmeddelanden

 

2023-01-25

Studentbostäder i Norden vinner Studentbostadspriset

Studentbostäder i Norden tilldelas Studentbostadspriset 2022 för projektet Campus Träbyn i Jönköping. Det tillkännagavs på en prisutdelning arrangerad av Studentbostadsföretagen i dag den 25 januari. – Det är med en otrolig stolthet som vi tar emot S...
2023-01-10

Studentbostäder i Norden erhåller hållbarhetscertifiering

Som en del i bolagets hållbarhetsarbete har Studentbostäder i Norden tilldelats GreenBuildings certifikat för energieffektiva fastigheter. Certifieringen gäller Fastigheten Mungigan 1 i Karlstad, där fyra flerbostadshus innehållande 208 studentbostäder fär...
2022-12-08

Studentbostäder i Norden nominerade till Studentbostadspriset

Träbyn, Studentbostäder i Nordens studentbostadsområde i Jönköping, är nominerat till Studentbostadspriset 2022. Priset delas ut till nyskapade studentbostäder som främjar innovation, hållbarhet och stärker den högre utbildningen. – Vi är väldigt sto...
2022-11-29

Valberedning utsedd inför Studentbostäder i Nordens årsstämma 2023

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på årsstämman 2020, består av: Knut Pousette, utsedd av Aktiebolaget Fastator (publ)Lennart Schuss, utsedd av Otre Fund LPKrister Karlsson, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)Bjö...
2022-11-10 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q3 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar i dag delårsrapport januari–september 2022. Under perioden har intäkterna ökat med 25 procent jämfört med föregående år och resultatet uppgår till 108 MSEK. – En exceptionellt hög uthyrningsgrad p...
1 2 3 21
2022-11-10 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q3 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar i dag delårsrapport januari–september 2022. Under perioden har intäkterna ökat med 25 procent jämfört med föregående år och resultatet uppgår till 108 MSEK. – En exceptionellt hög uthyrningsgrad p...
2022-08-25 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q2 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar idag sin delårsrapport och resultat för det andra kvartalet 2022. Perioden har ett resultat efter skatt om 113 MSEK (92) MSEK. ”Trots en turbulent marknad ser vi att efterfrågan på studentbostäder ökar....
2022-07-04 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB (publ) genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 125 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRI...
2022-07-04 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRI...
2022-06-28 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB meddelar byte av Certified Adviser till FNCA Sweden AB

Studentbostäder i Norden AB (publ) (“SBS”) meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med FNCA Sweden AB (”FNCA”) avseende tjänsten som Certified Adviser. FNCA tillträder som Certified Adviser den 1 juli, 2022. Fram till dess kommer Mangold Fondkommissio...
1 2 3 12