För investerare

Pressmeddelanden

 

2021-11-26 Regulatorisk

Omprövningsbeslut avseende redovisad mervärdesskatt

Bolaget har idag erhållit information om samt beslut från Skatteverket avseende omprövning av redovisad mervärdesskatt hänförlig till entreprenadarbeten genomförda under perioden 2016-2020, under den tid då bolagets verksamhet bedrevs under företagsnamnet ...
2021-11-25 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar ytterligare finansiell information i och med publicering av delårsrapport Q3 2021

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) presenterar en uppdaterad intjäningsförmåga i samband med publicering av delårsrapport Q3 2021. Intjäningsförmågan baseras på kontrakterade hyresintäkter per den 30 september 2021, bedömda fastighetskostnader unde...
2021-11-25 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar sin delårsrapport Q3 2021

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar idag sin delårsrapport och resultat för det tredje kvartalet 2021. Perioden har ett resultat före skatt om 179,5 (102,9) MSEK. ”Vi har tagit ytterligare ett steg i vår nordiska expansion och etablerat o...
2021-11-22

Studentbostäder i Norden AB tecknar ramavtal med Dalakraft för grön el

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) har från och med november tecknat ett omfattade ramavtal med Dalakraft om 100 procent grön el för hela fastighetsbeståndet i Sverige och därigenom förbrukningen för över 4000 studenter. Avtalet omfattar även SBS e...
2021-11-10

Valberedning utsedd inför Studentbostäder i Nordens årsstämma 2022

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på årsstämman 2020, består av:Knut Pousette, utsedd av Aktiebolaget Fastator (publ).Bengt Kjell, utsedd av The Phoenix Holdings Ltd.Lennart Schuss, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (...
1 2 3 57
2021-11-26 Regulatorisk

Omprövningsbeslut avseende redovisad mervärdesskatt

Bolaget har idag erhållit information om samt beslut från Skatteverket avseende omprövning av redovisad mervärdesskatt hänförlig till entreprenadarbeten genomförda under perioden 2016-2020, under den tid då bolagets verksamhet bedrevs under företagsnamnet ...
2021-11-25 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar ytterligare finansiell information i och med publicering av delårsrapport Q3 2021

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) presenterar en uppdaterad intjäningsförmåga i samband med publicering av delårsrapport Q3 2021. Intjäningsförmågan baseras på kontrakterade hyresintäkter per den 30 september 2021, bedömda fastighetskostnader unde...
2021-11-25 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar sin delårsrapport Q3 2021

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar idag sin delårsrapport och resultat för det tredje kvartalet 2021. Perioden har ett resultat före skatt om 179,5 (102,9) MSEK. ”Vi har tagit ytterligare ett steg i vår nordiska expansion och etablerat o...
2021-11-01 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden expanderar i Norge och gör sitt andra förvärv

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) har genom sitt helägda norska dotterbolag STUSAB Norge AS (under namnändring från Athomstart Invest 633 AS) ingått avtal med Sky Property AS (”Säljare”) om att förvärva en fastighet med 48 studentlägenheter i Norg...
2021-11-01 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden tillträder förvärv av fastighet i Norge och beslutar om en riktad nyemission av aktier

Den 22 september 2021 offentliggjorde Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) ett förvärv av en fastighet i Norge baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 64 miljoner norska kronor. SBS har idag genom sitt helägda norska dotterbolag STUSAB Norge ...
1 2 3 43