För investerare

Valberedning

Större aktieägare har i enlighet med pressmeddelande den 26 oktober 2020, aviserat att utse en valberedning bestående av Ilija Batljan (VD SBB), Joachim Kuylenstierna (VD Fastator), Bengt Kjell (styrelseordförande Amasten) och Björn Rosengren (styrelseordförande i Studentbostäder i Norden).

Instruktionen för valberedningen antogs vid årsstämman den 30 juni 2020 och går att läsa här.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka förslaget till bolagets IR-kontakt, Rebecka Eidenert, ir@sbsstudent.se.