Valberedning

I enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits på årsstämman 2020 ska ledamöterna i bolagets valberedning utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget som önskar utse en ledamot. Därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen.

Valberedningen består av:

  • Svante Bengtsson, utsedd av Aktiebolaget Fastator (publ)
  • Lennart Schuss, utsedd av Otre Fund LP
  • Krister Karlsson, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
  • Björn Rosengren, styrelseordförande Studentbostäder i Norden (publ)

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka förslaget till bolagets IR-kontakt, Rebecka Eidenert, ir@sbsstudent.se.

Valberedningens instruktioner går att läsa här.