Valberedning

Större aktieägare har i enlighet med pressmeddelande den 10 november 2021, aviserat att utse följande:

  • Knut Pousette, utsedd av Aktiebolaget Fastator (publ).
  • Bengt Kjell, utsedd av The Phoenix Holdings Ltd.
  • Lennart Schuss, utsedd av SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).
  • Björn Rosengren, styrelseordförande Studentbostäder i Norden (publ).

Valberedningens yttrande och motiverande yttrande inför årsstämman 2022 går att läsa här.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka förslaget till bolagets IR-kontakt, Rebecka Eidenert, ir@sbsstudent.se.