Ägarförteckning

 

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

 

Per 2022-09-30 kontrollerar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 30 707 980 aktier och röster motsvarande 13,9 %, varav 27 000 000 aktier kontrolleras genom ett total return swap-avtal.