Ägarförteckning

 

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

 

Per 2021-03-31 kontrollerar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 30 286 113 aktier och röster motsvarande 15,9 %, varav 30 000 000 aktier kontrolleras genom ett total return swap-avtal.