Ledning 

Rebecka Eidenert

VD sedan 2020

Utbildning: Högskolan i Gävle, SLU och Malmö universitet inom juridik, byggnadsteknik, fastighetsvetenskap och ekonomi.
Övriga nuvarande befattningar (i urval): Styrelseledamot i R Eidenert AB. Styrelsesuppleant och verkställande direktör i STUSAB Fastigheter 3 AB, Framtidens Boende i Göteborg AB
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget: 300 111 stamaktier via bolag och 1 750 000 teckningsoptioner.

Senast uppdaterad 2022-08-31

David Svensson

CFO sedan 2022

Utbildning: Kandidatexamen i nationalekonomi och företagsekonomi, samt en magisterexamen i finans på Linköpings universitet.
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget:
12 634 stamaktier och 875 000 teckningsoptioner. 

Senast uppdaterad 2022-08-31

Samira Mchaiter

Förvaltningschef sedan 2020

Utbildning: Förvaltarprogrammet, Newton Kompetensutveckling (YH).
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Bostadsrättsföreningen Idared Sundbyberg.
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget: Innehar inga aktier och 875 000 teckningsoptioner.

Senast uppdaterad 2022-08-31

Camilla Thunmarker

Projektchef sedan 2020

Utbildning: Högskoleingenjörsexamen inom byggteknik och design på Kungliga Tekniska högskolan (KTH).
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget: Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.

Senast uppdaterad 2022-08-31

Magnus Jägre

Hållbarhets-och innovationschef sedan 2021

Utbildning: Computer Science på Stockholms Universitet. 
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget:

300 000 stamaktier och 875 000 teckningsoptioner.

Senast uppdaterad 2024-03-27

Sebastian Schönström

Vice VD, finans- och transaktionschef sedan 2023