För investerare

Ledning 

Rebecka Eidenert

VD sedan 2020

Utbildning: Högskolan i Gävle, SLU och Malmö universitet inom juridik, byggnadsteknik, fastighetsvetenskap och ekonomi.
Övriga nuvarande befattningar (i urval): Styrelseledamot i R Eidenert AB. Styrelsesuppleant och verkställande direktör i STUSAB Fastigheter 3 AB, Framtidens Boende i Göteborg AB
Aktieägande i bolaget: Antal indirekta och direkta aktier. 15,576 Pref B och 29,995,491 Pref C.

  

Samira Mchaiter

Förvaltningschef sedan 2020

Utbildning: Förvaltarprogrammet, Newton Kompetensutveckling (YH).
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Bostadsrättsföreningen Idared Sundbyberg.
Aktieägande i bolaget: Innehar inga aktier i bolaget.

Lars Wikström

CFO sedan 2020

Utbildning: Ekonomi vid Mittuniversitetet.
Övriga nuvarande befattningar (i urval): Styrelseordförande i Kristineberg Park Ekonomisk förening. Styrelseledamot och VD i Prime Living Campus Stockholm AB.
Aktieägande i bolaget: Innehar inga aktier i bolaget.

 

Camilla Thunmarker

Projektchef sedan 2020

Utbildning: Högskoleingenjörsexamen inom byggteknik och design, KTH.
Övriga nuvarande befattningar:  –
Aktieägande i bolaget: Innehar inga aktier i bolaget.