För investerare

Ledning 

Rebecka Eidenert

VD sedan 2020

Utbildning: Högskolan i Gävle, SLU och Malmö universitet inom juridik, byggnadsteknik, fastighetsvetenskap och ekonomi.
Övriga nuvarande befattningar (i urval): Styrelseledamot i R Eidenert AB. Styrelsesuppleant och verkställande direktör i STUSAB Fastigheter 3 AB, Framtidens Boende i Göteborg AB
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget: 300 111 stamaktier via bolag och 1 750 000 teckningsoptioner.

Senast uppdaterad 2021-09-14.

Bo Gyllenswärd

CFO

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi.
Erfarenhet:
25 år i fastighetsbranschen som ekonomichef, controller och CFO i både stora och små fastighetsbolag. Drivit bolag som levererat IT-lösningar till fastighetsbolag, kopplat till ekonomi och administration. 
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget: 12 000 stamaktier via bolag och innehar inga teckningsoptioner.

Senast uppdaterad 2021-09-14.

Samira Mchaiter

Förvaltningschef sedan 2020

Utbildning: Förvaltarprogrammet, Newton Kompetensutveckling (YH).
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Bostadsrättsföreningen Idared Sundbyberg.
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget: Innehar inga aktier och 875 000 teckningsoptioner.

Senast uppdaterad 2021-09-14.

Camilla Thunmarker

Projektchef sedan 2020

Utbildning: Högskoleingenjörsexamen inom byggteknik och design, KTH.
Övriga nuvarande befattningar:  –
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget: Innehar inga aktier eller teckningsoptioner.

Senast uppdaterad 2021-09-14.

Sofia Folstad

Finans- och transaktionschef sedan 2021

Utbildning: Ekonomi på Lunds universitet och Fastighetsförmedling på Malmö universitet.
Övriga nuvarande befattningar:
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget: 40 842 stamaktier och 875 000 teckningsoptioner.

Senast uppdaterad 2021-09-14.

Magnus Jägre

Hållbarhets-och innovationschef sedan 2021

Utbildning: Computer Science på Stockholms Universitet. 
Övriga nuvarande befattningar:
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget: 100 000 stamaktier och 875 000 teckningsoptioner.

Senast uppdaterad 2021-09-14.