För investerare

Ledning 

Rebecka Eidenert

VD sedan 2020

Utbildning: Högskolan i Gävle, SLU och Malmö universitet inom juridik, byggnadsteknik, fastighetsvetenskap och ekonomi.
Övriga nuvarande befattningar (i urval): Styrelseledamot i R Eidenert AB. Styrelsesuppleant och verkställande direktör i STUSAB Fastigheter 3 AB, Framtidens Boende i Göteborg AB
Aktieägande i bolaget: 300 111 stamaktier.

Senast uppdaterad 2021-06-22.

Bo Gyllenswärd

CFO

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi.
Erfarenhet:
25 år i fastighetsbranschen som ekonomichef, controller och CFO i både stora och små fastighetsbolag. Drivit bolag som levererat IT-lösningar till fastighetsbolag, kopplat till ekonomi och administration. 
Aktieägande i bolaget: 24 000 stamaktier.

Senast uppdaterad 2021-06-22.

Samira Mchaiter

Förvaltningschef sedan 2020

Utbildning: Förvaltarprogrammet, Newton Kompetensutveckling (YH).
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Bostadsrättsföreningen Idared Sundbyberg.
Aktieägande i bolaget:

Senast uppdaterad 2021-06-22.

Camilla Thunmarker

Projektchef sedan 2020

Utbildning: Högskoleingenjörsexamen inom byggteknik och design, KTH.
Övriga nuvarande befattningar:  –
Aktieägande i bolaget:

Senast uppdaterad 2021-06-22.

Sofia Folstad

Finans- och transaktionschef

Utbildning: Ekonomi på Lunds universitet och Fastighetsförmedling på Malmö universitet.
Övriga nuvarande befattningar: –
Aktieägande i bolaget: 40 842 stamaktier.

Senast uppdaterad 2021-06-22.