För investerare

Styrelse

Björn Rosengren

Styrelseordförande sedan 2020

Utbildning: Gymnasieingenjör
Övriga nuvarande befattningar (i urval): Styrelseordförande i Fastator, Offentliga Hus, Priority Group och Norsk-Svenska Handelskammaren samt ledamot i Cellcomb AB.
Aktieägandet i bolaget: 1 213 907 stamaktier.

Senast uppdaterad 2021-06-30.

Karin Krook

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och Esade, Escola superior d’administracio i direccio d’empreses i Barcelona.
Övriga nuvarande befattningar: – 
Aktieägande i bolaget: 3 082 stamaktier 

Senast uppdaterad 2021-06-30.

Sven-Göran Svensson

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning: Jur. kand., Stockholms universitet.
Övriga nuvarande befattningar (i urval): Styrelseledamot i Värtan Fastigheter AB, STUSAB Fastigheter 3 AB, Framtidens Boende i Göteborg AB, STUSAB Holding AB, 3 AB.  
Aktieägande i bolaget: 600 222 stamaktier.

Senast uppdaterad 2021-06-30.

Christoffer Strömbäck

Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings universitet.
Övriga nuvarande befattningar: CFO på Aktiebolaget Fastator (publ).
Aktieägande i bolaget: 130 000 stamaktier.

Senast uppdaterad 2021-06-30.

Viktor Jarnheimer

Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning: Kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: Grundare och VD för Proxify AB.
Aktieägande i bolaget: 1 224 stamaktier.

Senast uppdaterad 2021-06-30.