För investerare

Styrelse

Björn Rosengren

Styrelseordförande sedan 2020

Utbildning: Gymnasieingenjör
Övriga nuvarande befattningar (i urval): Styrelseordförande i Fastator, Offentliga Hus, Priority Group och Norsk-Svenska Handelskammaren samt ledamot i Cellcomb AB.
Aktieägandet i bolaget: Antal indirekta och direkta aktier, 62,302 Pref B och 119,977,765 Pref C.

 

Sven-Göran Svensson

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning: Jur. kand., Stockholms universitet.
Övriga nuvarande befattningar (i urval): Styrelseledamot i Värtan Fastigheter AB, STUSAB Fastigheter 3 AB, Framtidens Boende i Göteborg AB, STUSAB Holding AB, 3 AB och Värmdöbostäder Aktiebolag.
Aktieägande i bolaget: Antal indirekta och direkta aktier: 31,152 Pref B och 59,990,982 Pref C.

Karin Krook

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och Esade, Escola superior d’administracio i direccio d’empreses i Barcelona.
Övriga nuvarande befattningar: – 
Aktieägande i bolaget: Innehar inga aktier i bolaget.