Styrelse

Jan-Erik Höjvall

Styrelseordförande sedan 2023

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska högskolan.
Arbetslivserfarenheter och andra väsentliga befattningar (i urval): Styrelseordförande i Neobo Fastigheter AB (publ). Tidigare VD på Amasten Fastighets AB (publ), Rikshem AB, Akelius Residential Properties AB (publ), dotterbolag inom Skanska AB och Drott AB.
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget: 664 179
Oberoende/beroende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare.


Senast uppdaterad 2023-05-22

Karin Krook

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och Esade, Escola superior d’administracio i direccio d’empreses i Barcelona.
Arbetslivserfarenheter och andra väsentliga befattningar: CCO och VP på VaccinDirekt, styrelseledamot i VaccinDirekt och Arev Holding. Tidigare CCO på Elite Hotels.
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget: 3 084 stamaktier och 300 000 teckningsoptioner. Oberoende/beroende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare.

Senast uppdaterad 2023-05-22

Hans Ragnarsson

Styrelseledamot sedan 2023

Utbildning: Ekonomiexamen, Uppsala universitet.
Arbetslivserfarenheter och andra väsentliga befattningar (i urval): Tidigare CFO på Amasten Fastighets AB (publ), Rikshem AB, Akelius Residential Properties AB (publ).
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget: 0

Oberoende/beroende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare.


Senast uppdaterad 2023-05-22

Christoffer Strömbäck

Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings universitet.
Arbetslivserfarenheter och andra väsentliga befattningar (i urval): CFO på Aktiebolaget Fastator (publ).
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget: 155 000 stamaktier och 300 000 teckningsoptioner.
Oberoende/beroende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen men beroende i förhållande till större aktieägare.

Senast uppdaterad 2023-03-22

Yaron Zaltsman

Styrelseledamot sedan 2023

Utbildning: Hebrew University och MBA i ekonomi och redovisning, Tel Aviv University. CPA (Israel).
Arbetslivserfarenheter och andra väsentliga befattningar: Styrelseledamot i Megureit Israel Ltd. VD på OTRE Fund. Tidigare CFO på Fyber NV och ADO Properties. Tidigare Deputy Head of Financial Advisory Services på Deloitte.
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget: Kontrollerar 48 046 427 aktier via Otre Fund LP.
Oberoende/beroende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen men beroende i förhållande till större aktieägare.

Senast uppdaterad 2023-05-22