Styrelse

Björn Rosengren

Styrelseordförande sedan 2020

Utbildning: Gymnasieingenjör
Övriga nuvarande befattningar (i urval): Styrelseordförande i Fastator, Offentliga Hus, Priority Group och Norsk-Svenska Handelskammaren samt ledamot i Cellcomb AB.
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget: 1 217 760 stamaktier via bolag och 600 000 teckningsoptioner.

Senast uppdaterad 2022-08-31

Karin Krook

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och Esade, Escola superior d’administracio i direccio d’empreses i Barcelona.
Övriga nuvarande befattningar: – 
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget: 3 084 stamaktier och 300 000 teckningsoptioner. 

Senast uppdaterad 2022-08-31

Sven-Göran Svensson

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning: Jur. kand., Stockholms universitet.
Övriga nuvarande befattningar (i urval): Styrelseledamot i Värtan Fastigheter AB, STUSAB Fastigheter 3 AB, Framtidens Boende i Göteborg AB, STUSAB Holding AB, 3 AB.  
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget: 600 222 stamaktier via bolag och 300 000 teckningsoptioner.

Senast uppdaterad 2022-08-31

Christoffer Strömbäck

Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings universitet.
Övriga nuvarande befattningar: CFO på Aktiebolaget Fastator (publ).
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget: 155 000 stamaktier och 300 000 teckningsoptioner.

Senast uppdaterad 2022-08-31

Viktor Jarnheimer

Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning: Kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: Grundare och VD för Proxify AB.
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget: 214 216 stamaktier och 300 000 teckningsoptioner.

Senast uppdaterad 2022-08-31