För investerare

Obligationslån

 

Hållbart ramverk

Studentbostäder i Norden AB (publ) har upprättat ett hållbarhetsramverk och undersöker möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda hållbara obligationer med en förväntad volym om 500 miljoner kronor och med en löptid om 3 år.

Nedan återfinns relaterade dokument samt offentliggörandet:

Pressmeddelande  - 27 april 2021

Hållbarhetsramverk

Second opinion - uppdaterad 27 april 2021, kl. 09.00

ESG-frågor

Obligationslån 2021

ISIN: SE0015960802

Prospekt

Villkor - 4 maj 2021