För investerare

Aktien

Studentbostäder i Nordens stamaktie samt preferensaktie av serie C är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market.