Aktien

Studentbostäder i Nordens stamaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market.