Studentbostäder i Nordens strategi

Studentbostäder i Norden strategi är i huvudsak utveckling och förvärv av kostnadseffektiva studentbostäder i svenska universitets- och högskolestäder. Bostäderna uppförs med egen projekteringskompetens, egen beställarorganisation och upphandlad byggentreprenad. Den löpande förvaltningen leds och styrs i egen regi av förvaltningsorganisation, eller outsourcat på mindre etableringsorter.

Vår förvärvsstrategi utgår ifrån att öka volymen på befintliga orter för att få så effektiva förvaltningskluster som möjligt. Stor potential ses också i andra universitets och högskoleorter och förvärv är möjligt när tillfälle ges. Förvärv kan komma att ske genom förvärv av befintliga bestånd, förvärv av projekt eller förvärv av byggrätter. Med bolagets interna förvaltningsorganisation ges möjligheten att snabbt ta in förvärv i stora delar av landet, mindre enheter är möjliga med outsourcad teknisk förvaltning.