Rapporter och dokument

Nedan finns rapporter och dokument för Prime Living avseende tiden före samgåendet med Studentbostäder i Norden 2020.

Delårsrapport Q3 2020 (2020-11-13)

Delårsrapport Q2 2020 (2020-08-27)

Årsredovisning 2019 (2020-06-09)

Delårsrapport Q1 2020 (2020-05-29)

Bokslutskommuniké 2019 (2020-02-19)

Delårsrapport Q3 2019 (2019-11-29)

Delårsrapport Q2 2019 (2019-08-28)

Inbjudan till teckning av aktier i Prime Living (2019-07-03)

Delårsrapport Q1 2019 (2019-05-22)

Årsredovisning 2018 (2019-04-30)

Bokslutskommuniké 2018 (2019-02-20)

Delårsrapport Q3 2018 (2018-11-28)

Delårsrapport Q2 2018 (2018-08-29)

Delårsrapport Q1 2018 (2018-05-15)

Bokslutskommuniké 2017 (2018-02-22)

Korrigerad rapport: Delårsrapport Q3 2017 (2017-11-15)

Delårsrapport Q3 2017 (2017-11-15)

Delårsrapport Q2 2017 (2017-08-23)

Obligationsprospekt (2017-05-17)

Korrigerad rapport: Delårsrapport Q1 2017 (2017-05-16)

Delårsrapport Q1 2017 (2017-05-16)

Årsredovisning 2016 (2017-04-11)

Bokslutskommuniké 2016 (2017-02-23

Delårsrapport Q3 2016 (2016-11-24)

Obligationsprospekt (2016-10-26)

Korrigerad rapport: Delårsrapport Q2 2016 (2016-08-31)

Delårsrapport Q2 2016 (2016-08-25)

Delårsrapport Q1 2016 (2016-05-26)

Obligationsprospekt (2016-05-13)

Årsredovisning 2015 (2016-04-20)

Bokslutskommuniké 2015 (2016-03-23)

Delårsrapport Q3 2015 (2015-11-26)

Halvårsrapport 2015 (2015-08-26)

Inbjudan till förvärv av stamaktier i Prime Living AB (2015-05-29)