För investerare

Studentbostäder i Sverige förvärvar studentbostäder i Södertälje för 66 MSEK

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget"), under namnändring från Prime Living AB (publ), har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Södertälje Lina 4:50 från Cederdalen Fastigheter där cirka 50 studentlägenheter kommer att utvecklas. Cederdalen Fastigheter kommer att finansiera, bygga och färdigställa projektet i sin helhet och Studentbostäder i Sverige kommer därefter tillträda fastigheten, vilket beräknas ske under andra halvåret 2021. Projektet ska i första hand byggas med investeringsstöd med energibonus och följer den standard som Studentbostäder i Sverige byggt upp som koncept. Det totala fastighetsvärdet uppgår till 66 MSEK. Studentbostäder i Sverige har erlagt handpenning och resterande del av köpeskillingen erläggs vid tillträdet och Studentbostäder i Sveriges avsikt är att finansiera förvärvet med banklån och eget kapital.

Fastigheten Södertälje Lina 4:50 har en yta om cirka 1 700 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om cirka 3,5 MSEK. Fastigheten är belägen intill Södertäljekanalen, med ett avstånd om 1 km till KTH Södertälje och cirka 2,5 km till Södertälje centrum. Samtliga våningsplan kommer ha utsikt över kanalen. Närheten till KTH Södertälje gör att lägenheterna blir attraktiva för nuvarande och blivande studenter.

"Detta är ett viktigt steg för oss i vår större tillväxtstrategi. I detta fall förvärvar vi en modern fastighet med bra läge i en intressant och modern region", kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2020 kl. 07:12 CET.

För ytterligare information kontakta: Rebecka Eidenert, VD, +46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Omkring den 11 december 2020 kommer adressen till Bolagets webbplats ändras till www.sbsstudent.se där information om Bolaget därefter finns tillgänglig.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Studentbostader i Sverige Pressrelease 2020-12-09.pdf