Dags att ta dig vidare?

En utflyttning är något som vi alla gör då och då. Försök dock att ha koll på och följa de regler som gäller för uppsägningen så gör du saker och ting enklare både för dig själv och för oss på Studentbostäder i Norden. Slutligen vill vi önska dig all lycka till med ditt framtida boende!

Uppsägning av ditt hyresavtal sköts helt digitalt på våra DinHyresvärd. Har du inte loggat på mina sidor tidigare men använt vår boendeapp, kan du enkelt använda funktionen glömt lösenord. Har du inte gjort något av det rekommenderar vi att du först laddar ner appen (Google Play alternativt Apple Appstore) och loggar på med bankid. När du väl gjort det kan du använda glömt lösenordsfunktionen för mina sidor.

Viktig information
Som de flesta hyresavtal har även din studentbostad en uppsägningstid. Våra bostäder i Luleå med 10 månaders-hyra har två månader i uppsägningstid och alla våra andra bostäder har tre månader i uppsägningstid.

Glöm då inte att vi räknar hela kalendermånader. Exempelvis om uppsägningen skickas in i mitten av mars blir dina uppsägningsmånader april, maj och juni. Din uppsägningsbekräftelse kommer då ange 20XX-06-30 som utflyttningsdatum men observera att själva utflytten alltid sker senast under förmiddagen först följande vardag.

Din uppsägningsbekräftelse kommer även säga var du ska vända dig för besiktning och nyckelåterlämning, vänligen tänk på att vid denna tidpunkt ska bostaden vara helt tömd och städad enligt gällande rutiner.

Som hyresgäst är du skyldig att visa studentbostaden för blivande hyresgäster. Vi kommer därför att ge ditt namn och kontaktuppgifter till de som får erbjudande om din studentbostad, så att ni kan komma i kontakt och boka in en tid som passar er. Detta underlättar också om man önskar att flytta ut tidigare. Om du inte önskar att vi delar dina kontaktuppgifter behöver du meddela oss detta vid din uppsägning. Vi kommer då att boka in en tid under din sista uppsägningsmånad som vi meddelar dig och intressenterna om. Du måste då finnas tillhands på utsatt tid för att visa bostaden.

Har du hyresfria månader påverkas dessa inte av din uppsägningstid.

Vi vill påminna dig lite extra om att inte glömma att säga upp eventuella egna avtal som leverantör av TV eller internet hos respektive leverantör.

Tidigare utflytt
Vi kan inte ändra din uppsägningstid och det datum ditt kontrakt upphör. Efterfrågar nästa hyresgäst att få flytta in tidigare hör vi dock alltid av oss och frågar om det är intressant för dig. Kommer ni överens om detta är det fullt ut en överenskommelse mellan er två och det är alltid kontraktsinnehavaren som bär ansvaret för bostaden och debiteras för kostnader. Vid tidigare utflytt måste frånträdande hyresgäst i god tid boka in en tidigare besiktning och nyckelåterlämning. För att nästa hyresgäst ska kunna hämta ut nycklarna tidigare måste frånträdande hyresgäst tillsammans med nycklarna också lämna av båda parter ifylld blankett ”Fullmakt vid tidigare in- och utflytt” som du hittar här.

Vänligen observera att om en ny hyresgäst flyttar in innan besiktning skett blir denna ansvarig för alla skador som uppstått sedan senaste besiktningen.

Visning
Som hyresgäst är du skyldig att visa studentbostaden för blivande hyresgäster. Vi kommer därför att ge ditt namn och kontaktuppgifter till de som får erbjudande om din studentbostad, så att ni kan komma i kontakt och boka in en tid som passar er. Detta underlättar också om man önskar att flytta ut tidigare. Om du inte önskar att vi delar dina kontaktuppgifter behöver du meddela oss detta vid din uppsägning. Vi kommer då att boka in en tid under din sista uppsägningsmånad som vi meddelar dig och intressenterna om. Du måste då finnas tillhands på utsatt tid för att visa bostaden.

Besiktning och nyckelåterlämning
Om du är en av våra hyresgäster i Luleå bokar du själv in en besiktning med vaktmästaren på ditt område (kontaktuppgifter står i din uppsägningsbekräftelse). Efter det lämnar du in nycklarna hos Studentbostadsservice på Tekniktorget 3.

Bor du hos oss på Södra Kyrkogatan, Mellqvistgatan eller Kvintettgatan i Karlstad kontaktar Älvstrandens på service@alvstrandens.se eller telefon 070-621 50 06 för att boka in en besiktning. I samband med besiktningen lämnar du även över nycklarna.

I våra andra områden kommer att få en besiktningstid skickad till dig via email till omkring mitten av den månad då ditt kontrakt går ut. Hör av dig till oss på info@sbsstudent.se omkring den 25:e om du inte fått någon tid. Tiden du blir tilldelad kan bli någon gång mellan kl 08.00-16.00 men blir vanligtvis på förmiddagen. Planerar du att flytta ut tidigare än när ditt kontrakt löper ut är du välkommen att själv höra av dig till oss på info@sbsstudent.se och boka in en tid som passar, gör gärna det till oss så snart det är möjligt.

Tänk på att du lämnar över studentbostaden vid besiktningen. Det innebär att allt ska vara klart så att en ny hyresgäst kan flytta in. Om det finns skador i studentbostaden som du orsakat (exempelvis hål i väggar eller tak) och som du själv vill åtgärda måste detta ske innan besiktningen och vara fackmannamässigt utfört. Om något byts ut så ska det vara samma produkt som sätts in. Alla glödlampor och lysrör skall fungera vid utflyttningen och brandvarnaren skall finns på plats, monterad med fungerande batteri. Andra förbrukningsartiklar skall även vara fullt fungerande och i gott skick vid besiktningen exempel: Toalettsits, duschslang, duschmunstycke, kolfilter i köksfläkt, även svampfilter om du har en fläkt med detta filter i och inte enbart ett galler. (Du kan antingen byta ut dessa själv eller så kan du få hjälp med byte av dessa artiklar kostnadsfritt om du felanmäler i god tid innan besiktningen sker, det ska vara i gott skick vid besiktningen annars kan det innebära en kostnad för dig). Finns det skador i studentbostaden debiterar vi dig för renovering, vilket omfattar både material och arbetskostnad.

Studentbostaden skall överlämnas vid den tid du blir tilldelad. Du ska finnas på plats och kunna identifiera dig med ID eller ha lämnat fullmakt till någon i ditt ställe, då måste fullmakten måste vara oss tillhanda innan och personen med fullmakt ska kunna uppvisa ID. Besiktningen tar ca 15-20 minuter. Studentbostaden ska vara fullständigt städad och tom.

Nycklar kvitteras åter i samband med besiktningen. Saknas någon nyckel och/eller lås- eller cylinderbyte måste utföras kommer detta debiteras dig som hyresgäst. Eventuella funktionsfel eller större skador måste felanmälas till oss i god tid innan besiktningen.

Glöm inte att också tömma eventuellt förråd. Är studentbostaden inte ordentligt städad vid besiktningen kommer detta att noteras i besiktningsprotokollet och du kan komma att debiteras för våra omkostnader för att städa bostaden. Finns det kvarlämnade saker/skräp i bostaden eller förrådet så blir du debiterad för bortforsling alternativt förvaring av detta. Läs vår bilaga ”checklista städ vid flytt” och städa noggrant så kan du undvika extra kostnader.

Det blir en hel del sopor när man ska flytta. Var noga med att sortera och lämna dessa på rätt ställe. Inga sopor, möbler eller annat får lämnas kvar i studentbostaden eller gemensamma utrymmen. För att få närmare information om vad du skall göra med olika typer av sopor kan du besöka respektive kommuns hemsida.

Adressändring

Glöm inte att adressändra och beställa eftersändning av post när ni flyttar ut från lägenheten. Det skapar mindre problem både för dig och studentbostadens nya hyresgäst. Adressändringen gör du till Svensk Adressändring, antingen via telefon på nummer 020-97 98 99 eller deras hemsida.

Se även: