Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q3 2022

 
Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar i dag delårsrapport januari–september 2022. Under perioden har intäkterna ökat med 25 procent jämfört med föregående år och resultatet uppgår till 108 MSEK.

 

– En exceptionellt hög uthyrningsgrad på 99,7 procent och långsiktiga investeringar i en effektiv och digitaliserad förvaltning ligger bakom den positiva utvecklingen för bolaget, säger Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden.

SBSs intjäningsförmåga per den 30 september 2022 inklusive pågående projekt och förvärv uppgår till 430 MSEK i hyresintäkter. Kommande ej påbörjad nyproduktion ingår inte i intjäningsförmågan, se sida 6 i delårsrapporten för mer information.  

Under perioden har det första spadtaget tagits för fastigheten Ferdinand 14 i Stockholm, där 1 043 studentbostäder byggs i Studentbostäder i Nordens hittills största utvecklingsprojekt.

Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida, sbsstudent.se.

Länk till rapporten: Studentbostäder i Norden AB delårsrapport Q3 2022

Nedan följer en sammanfattning av rapporten:

Perioden januari–september 2022:

Koncernens intäkter uppgick till 204,2 (163,7) MSEK
Uthyrningsgraden uppgick till 99,7 (96,0) procent
Driftsöverskottet uppgick till 117,7 (91,1) MSEK
Överskottsgraden uppgick till 57,6 (55,6) procent
Förvaltningsresultatet uppgick till 42,9 (15,5) MSEK
Långsiktigt Substansvärde NAV per aktie: 10,46 (10,27) SEK

Kvartalet juli–september 2022:

Koncernens intäkter uppgick till 64,3 (50,8) MSEK
Uthyrningsgraden uppgick till 99,7 (96,0) procent
Driftsöverskottet uppgick till 34,4 (29,4) MSEK
Överskottsgraden uppgick till 53,5 (57,8) procent
Förvaltningsresultatet uppgick till 9,6 (2,3) MSEK

Utvalda väsentliga händelser:

  • 125
MSEK tillfördes genom en riktad kontant nyemission.
  • Första spadtaget för fastigheten Ferdinand 14 i Stockholm omfattandes 1 043 studentbostäder.
  • Ramavtal med PropTech-bolaget Parakey för digitaliserad nyckelhantering i hela fastighetsbeståndet i Sverige.
  • Erhållit beslut och utbetalning av statligt investeringsstöd om 56 MSEK för studentbostäder i Mungigan 1 i Karlstad.

  

För ytterligare information, kontakta: 

Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden 
rebecka.eidenert@sbsstudent.se 
+46 (0)70 786 54 54 

Certified Adviser 

FNCA Sweden AB 

Box 5807 

102 48 Stockholm, Sverige 

info@fnca.se 

www.fnca.se 

 

Om Studentbostäder i Norden 
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.