Studentbostäder i Norden AB presenterar sin bokslutskommuniké för 2021

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar idag sin bokslutskommuniké för 2021. Bolaget har haft ett händelserikt 2021 och har förbättrat flera nyckeltal, däribland koncernens hyresintäkter som under perioden januari till december 2021 ökat från 150,5 Mkr till 208,9 Mkr, vilket motsvarar en ökning om cirka 39 procent.

”Det känns verkligen positivt att vi fortsätter växa starkt och att vi nu är på god väg mot 10 000 studentbostäder. Det är också glädjande att vi under 2021 har lyckats förbättra flera av våra nyckeltal och däribland vårt resultat.", kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden.

Läs rapporten här.

Nedan följer en sammanfattning av rapporten:


Perioden januari – december 2021:

 • Koncernens intäkter uppgick till 234,3 Mkr (150,5).
 • Driftresultatet uppgick till 131,4 Mkr (75,5).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 24,6 Mkr (33,4).
 • Värdeförändring av förvaltningsfastigheter var 210,3 Mkr (87,7).
 • Resultat per aktie 0,73 kr (0,96).

 

Utvalda händelser:

 • Utökat blockhyresavtal med Allihoop som sträcker sig över en hyresperiod på 5 år.
 • Beviljat bygglov för 442 lägenheter i Trollhättan som omfattar 11 000 kvm BOA.
 • Tillträde för första fastigheten i Norge med 99 lägenheter.
 • Andra förvärv i Norge med 48 lägenheter och ett femårigt blockhyresavtal.
 • Ramavtal med Dalakraft om 100 procent grön el för hela fastighetsbeståndet i Sverige.
 • Beviljat bygglov i Spånga om 1 043 bostäder med planerad byggstart under år 2022.

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-17 07:00 CEST.

Se även: