13 maj 2020

SBS planerar 340 nya lägenheter i Karlstad

Studentbostäder i Sverige (SBS) planerar åtta nya studentbyggnader på Kvintett- och Vintergatan i Karlstad. Ambitionen är att detaljplanen kan antas under hösten 2020.

På Kvintett- och Vintergatan i Karlstad äger SBS idag 120 studentlägenheter. Nu planerar bolaget att ersätta de befintliga fastigheterna med åtta nya byggnader - totalt 340 lägenheter. I den föreslagna detaljplanen ingår högre punkthus och loftgångshus med lägenheter på 1-2 RoK. I och kring fastigheterna planeras även för ett lokalkontor med egen personal, en obemannad kvarterslivs samt ett utegym i områdets naturmarker.

”Vi ser ett fortsatt stort behov av studentbostäder i Karlstad och en stor potential att nyttja den befintliga marken bättre. Med de nya fastigheterna kommer vi kunna erbjuda betydligt fler lägenheter och samtidigt skapa ett mer attraktivt och trivsamt bostadsområde”, säger Rebecka Eidenert, VD på Studentbostäder i Sverige.

Sedan fastigheterna förvärvades 2018 har SBS undersökt olika alternativ för att utveckla beståndet och höja boendestandarden för hyresgästerna. Genom att riva de befintliga fastigheterna kan bostäder uppföras som bättre motsvarar den höga standard för inomhusklimat, funktion och trivsel som SBS önskar hos sina studentbostäder.

Ambitionen är att den nya detaljplanen kan antas av kommunen under hösten 2020. Arbetet med rivning och byggnation kommer därefter ske i etapper med start tidigast 2021. Arkitektbyrån A-sidan ligger bakom projektering och ritning av de nya fastigheterna i Karlstad.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Rebecka Eidenert, VD för Studentbostäder i Sverige

rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Om Studentbostäder i Sverige AB

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, landsting och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Sveriges största studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke. Läs mer på www.sbsstudent.se