För investerare

Valberedningen i Prime Living kommer att föreslå Jan Severa som arbetande styrelseordförande till årsstämman 2017

Jan Severa VD i Prime Living föreslås av valberedningen att bli ny styrelseordförande i bolaget efter att Jan-Erik Karström meddelat att han inte kandiderar för ytterligare en period. Prime Living kommer att tillsätta en ny VD som under en period arbetar parallellt med Jan Severa.

– Det är ett naturligt steg att ta nu inför den planerade flytten från First North Premier till Nasdaqs huvudlista under 2017 där det ställs högre krav på både styrelse och ledning, säger Jan-Erik Karström, SO Prime Living AB. 

23 november 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Wengberg, Ordförande i valberedningen
+46 (0) 730 910 787
ola.wengberg@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2016-11-23.pdf

Ovanstående information lämnades för offentliggörande kl. 8.30 den 23 november 2016.

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 760 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 300 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning