För investerare

Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med två nya styrelseledamöter

Valberedningen för Studentbostäder i Sverige AB (publ) föreslår omval av Björn Rosengren, Karin Krook och Sven-Göran Svensson samt nyval av Christoffer Strömbäck och Viktor Jarnheimer som ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår även omval av Björn Rosengren som styrelseordförande.

Christoffer Strömbäck är född 1981, har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Linköpings Universitet och har mer än 15 års erfarenhet främst inom kapitalmarknad, fastighet, bank och finans. Christoffer Strömbäck är sedan 2019 CFO på Aktiebolaget Fastator (publ), noterat på First North, och har tidigare arbetat på bland annat JLL Capital Markets och Swedbank Corporate Finance. Christoffer Strömbäck och hans närstående innehar 12 014 aktier i bolaget. Christoffer Strömbäck är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Viktor Jarnheimer är född 1991, har en kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har gedigen erfarenhet främst inom digitalisering och IT. Viktor Jarnheimer är sedan 2018 grundare och VD för Proxify AB och har tidigare grundat och varit VD för Wickleby Education AB (idag en del av Natur & Kultur) samt varit en av grundarna av Albacross Nordic AB. Viktor Jarnheimer och hans närstående innehar 1 224 aktier i bolaget. Viktor Jarnheimer är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Valberedningens övriga förslag och motiverade yttrande kommer att presenteras i samband med att kallelsen till årsstämman 2021 i Studentbostäder i Sverige AB (publ) offentliggörs.

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av Bengt Kjell, ordförande i valberedningen och utsedd av Amasten Fastighets AB (publ), Joachim Kuylenstierna, utsedd av Aktiebolaget Fastator (publ), Ilija Batljan, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) och Björn Rosengren, styrelseordförande i Studentbostäder i Sverige AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Rosengren, styrelsens ordförande
Telefon: +46 70-714 11 11
E-post: bjorn.rosengren@prioritygroup.se

Rebecka Eidenert, VD
Telefon: +46 70-786 54 54
E-post: rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2021 kl. 08:35 CET.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM SBS valberedning 210401.pdf

Filer för nedladdning