För investerare

Valberedning inför Prime Livings årsstämma 2017

Valberedningen i Prime Living AB (publ) inför årsstämman 2017 har utsetts 

Prime Living AB:s (publ) ("Bolaget") årsstämma 2016 antog instruktion för utseende av valberedningen, att gälla intill dess att ny instruktion beslutas. Enligt denna instruktion ska de tre största aktieägarna i Bolaget per den sista bankdagen i september 2016, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB, årligen kontaktas och erbjudas möjlighet att utse varsin ledamot att, jämte Bolagets ordförande, utgöra valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning har utsetts.

De tre största ägarna per den 30 september 2016, Amun Holding AB, Åtto Capital AB och Scan Scaff AB, har nu nominerat ledamöter till valberedning inför årsstämman 2017 enligt följande.

  • Amun Holding AB har utsett Ola Wengberg, till ledamot (och ordförande) i valberedningen.
  • Åtto Capital AB har utsett Jan Severa, till ledamot i valberedningen.
  • Scan Scaff AB har utsett Kenneth Liberg, till ledamot i valberedningen.
  • Jan-Erik Karström är i egenskap av styrelsens ordförande ledamot i valberedningen.

Valberedningens arbete utförs i enlighet med de instruktioner som har antagits av årsstämman.

Aktieägare som har förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete ombeds lämna dessa så snart som möjligt, dock senast sju veckor innan årsstämman 2017, till Prime Living AB (publ), Valberedningen, Box 5317, SE-102 47 Stockholm. Datum för årsstämman 2017 kommer att framgå av Bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2016, som offentliggörs den 24 november 2016.

23 november 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Wengberg, Ordförande i valberedningen
+46 (0) 730 910 787
ola.wengberg@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2016-11-23.pdf

Ovanstående information lämnades för offentliggörande kl. 8.30 den 23 november 2016.

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 760 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 300 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning