För investerare

Uppdatering finansieringssituation

Enligt bolagets bedömning räcker bolagets rörelsekapital räknat från idag (utan att beakta eventuella framtida lån/tillskott/emissioner) juni ut. Bolaget fortsätta arbetet med att säkerställa den långsiktiga finansieringen och kommer uppdatera marknaden så snart närmare information om detta finns på plats.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-03-22 kl. 12:25 CET.

22 mars 2019

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, CFO Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se,

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2019-03-22.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691 102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se