För investerare

Trollhättans kommun antar ny detaljplan för Studentbostäder i Sveriges fastighet Kuratorn som möjliggör byggnation av 370 studentbostäder

Trollhättans kommun har antagit en ny detaljplan för Studentbostäder i Sveriges fastighet Kuratorn i Trollhättan som möjliggör byggnation av cirka 370 studentbostäder. Studentbostäder i Sverige planerar att uppföra två loftgångshus och fem punkthus på befintlig fastighet i Trollhättan. Totalt omfattar projektet cirka 10 000 kvm BOA och 370 lägenheter. Den nya detaljplanen möjliggör även kontor för Studentbostäder i Sveriges egen förvaltning samt en kvarterslivs för de boende i området.

Byggnationen kommer att ske i två etapper. Den nya detaljplanen förväntas vinna laga kraft i slutet på april. Projektering för bygglov förväntas starta under våren och bygglovsansökan skickas in under sommaren 2021. Studentbostäder i Sverige planerar att ansöka om investeringsstöd för projektet för att ha möjlighet att erbjuda studenterna både ett högkvalitativt och prisvärt boende.

Fastigheten har ett attraktivt läge i Trollhättan med 10 minuters cykelavstånd till högskolan. Campus ligger centralt och erbjuder en modern studiemiljö byggt utifrån studenternas nya behov. Högskolan Väst erbjuder arbetsnära utbildningar med 28 program på grundnivå och 18 på avancerad nivå, för över 12 000 studenter.

"Högskolan Väst har många studenter där en del föräldrar har lägre utbildningsbakgrund och arbetar hårt för att engagera och stötta studenterna för att de ska lyckas på bästa sätt. Det är i en sådan stad vi på SBS vill vara. Den här detaljplanen är ett viktigt steg för oss. Under hösten blev vi även partner till Läxhjälpen så att de kunde etablera sig i Trollhättan.", kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige.

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 09:40 CET.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige,
+46-70 786 54 54,rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SBS PM 2021-03-31.pdf

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Sveriges största studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Filer för nedladdning