För investerare

Styrelseordförande Jan Severa tar över rollen som VD i Prime Living

– Ola Wengberg, idag ordinarie styrelseledamot utnämns till vice-VD

Jan Severa och Ola Wengberg, tillika grundare av och huvudägare i Prime Living, tar över som VD respektive Vice-VD i Prime Living. Ingvor Sundbom, Prime Livings tidigare VD, entledigas därmed från sin tjänst istället för att kvarstå under uppsägningstiden som tidigare kommunicerats. I samband med att Jan Severa går in som VD avgår han även som styrelseordförande i bolaget men kvarstår som ordinarie styrelseledamot.

Erik Ranje väljer att inte tillträda som ny finanschef per den 5 oktober. Istället kommer tjänsten tillsvidare att delas mellan Ola Wengberg och Christina Aspefalk, idag ekonomichef.

Jan Severa och Ola Wengberg återgår till sina tidigare roller i bolaget under ett år för att aktivt arbeta med att förstärka organisationen och tillsätta en ny VD. Ambitionen att ta sig vidare till stora listan kvarstår.

"Att jag tar över som VD efter att Ingvor meddelat sin avgång känns naturligt då jag som grundare och tidigare VD kan vår affär och verksamhet utan och innan så att arbetet med att förstärka vår organisation kan fortlöpa utan avbrott" säger Jan Severa.

Beslutet om den nya organisationen togs vid dagens styrelsemöte. 

6 september 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa VD och Koncernchef, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-09-06.pdf

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 september 2017 kl. 11:20 CET.

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning