För investerare

Styrelsen i Prime Living har beslutat att tillsvidare ställa in utdelningen den 15 april 2019 avseende preferensaktien serie B

Som tidigare kommunicerats är likviditeten ansträngd efter framförallt kostnadsöverdrag i Spångaprojektet. Parallellt med att lösa den kortsiktiga finansieringen pågår ett arbete med att även lösa ny långsiktig finansiering för kommande fastighetsutvecklingsprojekt. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att tillsvidare ställa in utdelningen den 15 april 2019 avseende preferensaktien serie B.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-02-20 kl. 08:30 CEST.

20 februari 2019

För ytterligare information kontakta:
Hans Sandén, VD och Koncernchef
+46 708 73 94 96
hans.sanden@primeliving.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2019-02-20.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se