För investerare

Styrelsen i Prime Living AB (publ) föreslår ändringar i bolagsordningen för att möjliggöra nyemission.

Styrelsen föreslår bolagstämman bemyndigande att besluta om nyemissioner om upp till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor. Syftet med beslutet är att möjliggöra för Prime Living att anskaffa kapital for att färdigställa bolagets fastighetsutvecklingsprojekt i Spånga samt Dublin, Irland

I övrigt hänvisas till kallelsen till årsstämman.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-04-17 kl. 17:35 CET.

17 april 2019

För ytterligare information kontakta:

Tobias Lennér, Styrelseordförande, +46-706-61 83 37, so@primeliving.se,
Lars Wikström, CFO Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se,

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2019-04-17.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.