För investerare

Studentbostäder i Sveriges avveckling av tillfälliga studentbostäder i Lund genomförs enligt plan

Studentbostäder i Sverige har tecknat avtal för avveckling av tillfälliga studentbostäder i Lund och fortsätter arbetet enligt handlingsplanen som upprättades i samband med samgåendet med Prime Living.

Byggnaderna i Lund har varit outnyttjade en längre tid och blockhyresavtalet med Lunds universitet sades upp i januari 2019. I november 2020 skedde en överenskommelse med Lunds universitet om att avsluta hyreskontraktet. Studentbostäder i Sverige har i tät dialog med markägaren Akademiska Hus upprättat en tidplan för nedmonteringen av modulerna och för återställning av marken. Detta arbete beräknas vara klart innan sommaren 2021.

– Vi är fullt fokuserade på Studentbostäder i Sveriges framtida tillväxt. Vår handlingsplan som upprättades vid samgåendet med Prime Living arbetar vi nu mot att fullfölja i hög fart. Genom dessa förändringar arbetar vi fortsatt vidare mot målet att bli Nordens ledande studentbostadsaktör, kommenterar Rebecka Eidenert, VD för Studentbostäder i Sverige.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2021 kl. 15:35 CET.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SBS-PM 2021-03-11.pdf

Filer för nedladdning