För investerare

Studentbostäder i Sverige utnyttjar rätt till förtidsinlösen av utestående 2022-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") meddelade i pressmeddelande den 4 maj 2021 sin avsikt att utnyttja sin rätt till frivilligt förtida inlösen av SBS utestående säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 29 september 2022, ISIN SE0009155286 ("Obligationerna") ("Förtida Inlösen").

SBS har idag formellt utnyttjat sin rätt till Förtida Inlösen och Obligationerna kommer bli förtidsinlösta till ett pris motsvarande 100.00 procent av det nominella beloppet per Obligation plus upplupen och obetald ränta till, och inklusive, likviddagen för Förtida Inlösen vilken förväntas vara den 10 juni 2021.

I samband med Förtida Inlösen kommer Obligationerna att avlistas från Nasdaq Stockholm, och tilltänkt sista dag för handel är 31 maj 2021.

Vänligen referera till bilagt meddelande om förtida inlösen (Eng. Notice of Early Redemption) för ytterligare detaljer kring Förtida Inlösen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2021 kl. 13:00 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Notice of Early Redemption 210517.docx
SBS – PM 2020 210517.pdf

Om Studentbostäder i Sverige (SBS):
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.