För investerare

Studentbostäder i Sverige skjuter fram extra bolagsstämma

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") kallade den 9 december 2020 till extra bolagsstämma som var planerad att hållas den 13 januari 2021. Studentbostäder i Sverige informerar om att styrelsen har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman den 13 januari 2021 och samtidigt kalla till en ny bolagsstämma den 12 februari 2021, med likalydande beslut.

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") kallade den 9 december 2020 till extra bolagsstämma som var planerad att hållas den 13 januari 2021. Studentbostäder i Sverige informerar om att styrelsen har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman den 13 januari 2021 och samtidigt kalla till en ny bolagsstämma den 12 februari 2021, med likalydande beslut.

Bakgrunden till beslutet är att styrelsen kan konstatera att, baserat på den aktiebok som erhållits från Euroclear Sweden AB inför den extra bolagsstämman 13 januari 2021, relevanta närvaro- och beslutsmajoriteter för bolagsstämmans beslut inte kommer att uppnås. Skälet är att vissa aktieägare, som representerar ett större aktieinnehav i Bolaget och som lämnat åtaganden att rösta för förslag intagna i kallelsen, inte framgår av aktieboken från Euroclear Sweden.

Bolagsstämman kommer av denna anledning istället hållas den 12 februari 2021. Kallelse, inklusive styrelsens förslag och övrig information om extra bolagsstämman, finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.sbsstudent.se.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2021 kl. 17.31 CET.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige, +46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige, +46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Studentbostäder i Sverige erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Ambitionen är att bli Sveriges största studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Filer för nedladdning