För investerare

Studentbostäder i Sverige offentliggör sin årsredovisning för 2020

Studentbostäder i Sverige AB (publ):s årsredovisning finns från och med idag, den 5 maj 2021, tillgänglig digitalt på bolagets hemsida, sbsstudent.se.

"I årsredovisningen för 2020 beskriver vi vår verksamhet och det gångna året mer ingående. Vi beskriver även hur vi arbetar med hållbarhet ur flera dimensioner. När vi startade Studentbostäder i Sverige 2018 hade vi en fastighetsportfölj med ett fastighetsvärde om cirka 900 MSEK. När vi stängde böckerna 2020 fanns vi på 13 orter runt om i Sverige med ett fastighetsvärde om 3,6 MDSEK. Nu ser vi fram emot fler milstolpar framöver. Jag önskar alla befintliga och potentiella aktieägare en trevlig läsning", säger Rebecka Eidenert VD Studentbostäder i Sverige AB.

Denna information är sådan som Studentbostäder i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2021 kl. 08:35 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SBS – PM AR2020 210505.pdf

Om Studentbostäder i Sverige (SBS):
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.