För investerare

Studentbostäder i Sverige meddelar att 4 mars 2021 är avstämningsdag för omstämplingen av preferensaktier av serie C till stamaktier

Enligt beslut fattat vid extra bolagsstämma i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") den 12 februari 2021 ska samtliga preferensaktier av serie C (ISIN-kod: SE0013647054) omstämplas till stamaktier (ISIN-kod: SE0006422309) i Bolaget. Bolagsverket har idag registrerat omstämplingen och sista dag för handel i preferensaktier av serie C har bestämts till 2 mars 2021 och avstämningsdag för omstämplingen till 4 mars 2021. De aktieägare som innehar preferensaktier av serie C per avstämningsdagen beräknas få stamaktier utbokat på konto den 5 mars 2021.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 10:55 CET.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige, +46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SBS-Pressmeddelande-2021-02-25.pdf

Filer för nedladdning