För investerare

Studentbostäder i Sverige ingår partnerskap med Plan International Sverige för flickors rätt till utbildning

Studentbostäder i Sverige väljer att stödja den globala barnrättsorganisationen Plan International Sverige för deras arbete med att stärka barns rättigheter och flickors lika villkor. Organisationens arbete har sin utgångspunkt från FN:s Barnkonvention – ett viktigt arbete som Studentbostäder i Sverige ska stötta med det nya partnerskapet.

Donationen ska gå till Plan International:s allmänna flicka-fond vilken fördelas till projekt vars ändamål är att stärka barns rättigheter och flickors lika villkor och rätt till utbildning. Syftet med partnerskapet är att skapa förutsättningar för ett bättre liv för barn och unga, som bidrar till att uppnå ett av FN:s globala hållbarhetsmål:"Rätt till utbildning".

Att inleda ett partnerskap med Plan International Sverige är en del av Studentbostäder i Sveriges övergripande hållbarhetsagenda. Bolaget har sedan tidigare även inlett partnerskap med andra som Stiftelsen Läxhjälpen, för att fler unga ska nå gymnasiebehörighet. Studentbostäder i Sverige vill skapa ett bättre studentliv för fler och det kräver stöttning och resurser som bolaget kan bidra med.

-"Vi har valt Plan International Sverige som mottagare, då vi delar samma fokus som går i linje med vår ambition att verka för att stärka barn och ungas rätt till utbildning. Vi vill med det här partnerskapet göra en skillnad där alla barn ska ha rätt till utbildning, oavsett kön", säger Rebecka Eidenert, VD på Studentbostäder i Sverige.

Även FN:s Barnkonvention är tydlig, alla barn och unga ska ha rätt till utbildning och en bra start i livet. Däremot ser verkligheten inte ut så för alla – framför allt när det gäller flickor och deras möjlighet att gå i skolan och få utbilda sig.

-"Flickor hör till de mest utsatta och diskriminerade grupperna i världen idag. Därför krävs det satsningar med flickor i fokus – där utbildning är ett särskilt viktigt område för oss att stärka. I och med partnerskapet med Studentbostäder i Sverige kan vi fortsätta förbättra livet för barn och unga – med fler flickor i skolbänken, säger Jessica Eriksson Business Development Manager på Plan International Sverige.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SBS – PM 2020 210521 .pdf

Om Studentbostäder i Sverige (SBS):
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Filer för nedladdning