För investerare

Studentbostäder i Sverige har fått beviljat bygglov som vunnit laga kraft för 419 studentlägenheter i Karlstad med förväntad byggstart sommaren 2021

Studentbostäder i Sverige har beviljats bygglov som vunnit laga kraft för 419 lägenheter i Karlstad på redan befintliga fastigheter. Totalt omfattar projektet ca 11 270 kvm BOA och 419 lägenheter. Byggnationen kommer att ske i två etapper. Den första etappen har planerad byggstart sommaren 2021 och båda etapperna förväntas färdigställas under 2023.

Byggnationen planeras att utöver studentbostäder även omfatta kontor för Studentbostäder i Sveriges egen förvaltning samt en kvarterslivs för de boende i området. Området byggs med Studentbostäders i Sveriges typhus där studenternas behov står i fokus med en genomtänkt designmanual för gemensamma ytor.

Studentbostäder i Sverige planerar att ansöka om investeringsstöd för projektet för att ha möjlighet att erbjuda studenterna ett högkvalitativt och samtidigt prisvärt boende.

"Vi har en projektportfölj om 2 000 nya studentbostäder som vi nu ska förverkliga. Att kunna starta byggnationen i Karlstad redan innan sommaren, visar att vi håller tempot både genom transaktioner och projektutveckling. Här hoppas vi studenterna kommer trivas med närhet till campus, friluftsområden och utegym.", kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige.

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 10:50 CET.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SBS-PM Karlstad-20210331.pdf

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Sveriges största studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Filer för nedladdning