För investerare

Studentbostäder i Sverige AB (publ) byter namn till Studentbostäder i Norden AB (publ)

Bolagsverket har godkänt bolagets ansökan om namnändring, vilket innebär att moderbolaget och därmed koncernen, byter namn till Studentbostäder i Norden AB (publ).

– Det nya namnet är en naturlig följd av vår expansion i Norden som inleddes med vårt förvärv i Köpenhamn i april i år. Namnbytet är en del i vår ambition att bli det ledande studentbostadsbolaget i Norden och tydliggör vårt varumärke mot våra hyresgäster och aktieägare, kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden AB (publ) (tidigare Studentbostäder i Sverige AB (publ)).

Årsstämman den 27 maj 2021 biföll förslaget om namnbytet genom att anta en ny bolagsordning varefter en formell ansökan om namnändring inlämnades hos Bolagsverket. Aktiens kortnamn, STUDBO, kvarstår på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2021 kl. 13:30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
1 SBS – PM – Namnbyte 210601.pdf

Om Studentbostäder i Norden – SBS:
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Filer för nedladdning