För investerare

Studentbostäder i Sverige AB presenterar sin delårsrapport Q1 2021

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") publicerar sin delårsrapport och resultat för första kvartalet 2021. Bolaget har förbättrat sina nyckeltal och koncernens intäkter har ökat från 39,8 Mkr till 51,3 Mkr vilket motsvarar en ökning med cirka 29 procent.

"Hårt arbete lönar sig. Vi har lyckats öka transaktionstempot och har innan aprils utgång redan gjort transaktioner för 2,4 MDSEK, vilket visar vår kapacitet. SBS främsta styrka är vår framdrift och projektportfölj där vi får möjlighet att öka driftnettot per kvm genom nyproducerade yteffektiva lägenheter som har högre snitthyror och lägre fastighetskostnader", säger Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige.

Perioden januari – mars 2021

Utvalda nyckeltal:

· Koncernens intäkter uppgick till 51,3 (39,8) MSEK.

· Driftsresultatet uppgick till 27,1 (20,8) MSEK.

· Förvaltningsresultatet uppgick till 2,5 (9,2) MSEK.

· Långsiktigt Substansvärde NAV per aktie: 9,16 SEK.

Utvalda nyckelhändelser:

· Omstämpling och sammanläggning av samtliga aktier.

· Förvärv genomfört i Jönköping med 349 lägenheter.

· Bygglov beviljat i Karlstad för 419 lägenheter.

· Entreprenadavtal tecknat för slutförande av projekt i Spånga och Malmö. 209 lägenheter i Spånga respektive 464 lägenheter i Malmö.

Länk till rapport: SBS Q1 rapport 2021

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2021 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SBS – PM Q1 210527.pdf

Om Studentbostäder i Sverige – SBS:
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Filer för nedladdning