För investerare

Studentbostäder i Sverige AB påbörjar nyproduktion av totalt 419 studentbostäder i Karlstad

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") genom dotterbolag har tecknat entreprenadavtal med Ride Entreprenad AB för byggnation av första byggetapp i Karlstad. Avtalet innebär en totalentreprenad om att uppföra nybyggnation av 208 lägenheter i flerbostadshus med komplementbyggnader. De nya husen planeras att vara färdigställda under höstterminen 2022.

Fastigheten Mungigan 1, ligger på Kvintettgatan nära Karlstad Universitet. Byggnationen omfattar i sin helhet ca 7 192 kvm BTA för bostäderna och 120 kvm BTA i komplementbyggnader. Byggnation av etapp 1 påbörjas juni 2021 och kommer att färdigställas till höstterminen 2022.

-"Detta nyproduktionsprojekt kommer att bli ett lyft för Karlstad då vi nu tillsammans med SBS utvecklar campusområdet. Det är roligt att se en fastighetsägare som svarar för hyresgästernas behov och önskemål. Energieffektiva byggnader och utemiljö med utegym och beachvolleybollplan ger en ökad gemenskap och möjlighet till spontanidrott, säger Sara Gustafsson, Entreprenadchef Ride Entreprenad AB.

Ansökan om investeringsstöd samt energibonus har inlämnats till Boverket och byggnaderna ska certifieras enligt Green Building.

-"Vi är väldigt glada att äntligen komma igång med vårt projekt i Karlstad. Planändringen skickades in sommaren 2019 och samarbetet med kommunen har varit föredömligt. Vi ser nu fram emot en byggstart tillsammans med Ride Entreprenad. Detta är den första etappen för expansionen av fler studentlägenheter i Karlstad. Att vårt område utökas till en effektiv förvaltningsenhet bidrar till att vi kan öka kundnyttan genom olika tjänster för att öka gemenskapen i området. Vi vill vara den mest attraktiva fastighetsägaren för stadens studenter. Expansionen i Karlstad är ett steg i rätt riktning mot att bli Nordens ledande studentbostadsföretag", säger Rebecka Eidenert, VD för Studentbostäder i Sverige AB.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 11:35 CET.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SBS – PM 2020 210510.pdf

Om Studentbostäder i Sverige (SBS):

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Filer för nedladdning