För investerare

Studentbostäder i Sverige AB expanderar i citynära stadsdel i studentstaden Norrköping och förvärvar fastighet för 15 Mkr

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") har tecknat avtal om att förvärva bolaget YOUTHL fastighet Ett Norrköping AB innehållandes tomträtten till fastigheten Ankarstocken 27 i Norrköping, där det planeras att uppföras över 200 bostäder. Avyttrare är YOUTHL Holding. Preliminär köpeskilling uppgår till 15 Mkr och en tilläggsköpeskilling om 10 Mkr utgår efter lagakraftvunnet bygglov. SBS kommer att utveckla projektet i ett samriskföretag (s.k. joint venture) tillsammans med Lotshamn och i samarbete med YOUTHL.

Projektet kommer att omfatta över 200 mindre bostäder. Utöver bostäder planeras ett antal lokaler mot gatan för att främja stadslivet. Planen är att skicka in bygglovsansökan under våren. Projektet ligger i centrala Norrköping med närhet till service, shopping, restauranger och bra kommunikationer.

Tillträdet är planerat att ske den 30 juni. SBS avser att finansiera förvärvet genom banklån samt eget kapital.

Norrköping är Sveriges nionde största stad och är idag en omtyckt studieort och studentstad. Norrköping är en stad i förvandling och kommunens vision och mål för staden 2035 är 175 000 invånare. Även som studentstad ska Norrköping fortsätta att växa och utvecklas, attrahera fler studenter och få fler att stanna kvar och arbeta i regionen. Kommunens vision och mål för staden 2035 är 10 000 studenter.

-Det här projektet är helt i linje med vårt mål att erbjuda prisvärda bostäder med hög standard anpassade efter moderna hyresgästers behov och krav. Genom vår etablering i Norrköping så fortsätter vi på vår resa mot att bli Norderns ledande studentbostadsbolag", kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige.

-Vi är väldigt glada över att YOUTHL och SBS har nått denna viktiga milstolpe tillsammans. Förvärvssumman kommer att återinvesteras i den fortsatta utvecklingen av YOUTHL och vår mission att skapa bra boenden för unga på ett nytt sätt. Vi ser med glädje fram emot den framtida taklagsfesten och ett ännu lite mer levande city. Norrköping är en mycket attraktiv kommun med en ljus framtid som vi är stolta över att nu tillsammans med SBS få bidra till." kommentarer Michael Matèrn, YOUTHL

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2021 kl. 13:30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SBS-PM Norrkoping-2021-04-01 .pdf

Om Studentbostäder i Sverige (SBS): SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Sveriges största studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Filer för nedladdning