För investerare

Studentbostäder i Nordens senarelägger publicering av delårsrapport Q3 2023

Styrelsen för Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS” eller ”Bolaget”) har idag genom ett separat pressmeddelande kommunicerat sin avsikt om att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 331 MSEK med företrädesrätt för SBS:s befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Med anledning av Företrädesemission har styrelsen beslutat att senarelägga offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för perioden januari–september 2023 till den 30 november 2023 (tidigare 9 november 2023).

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan 13 oktober 2023 och 27 oktober 2023. För att möjliggöra för personer i ledande ställning, så kallade insynspersoner, som omfattas av 30-dagars handelsförbud inför offentliggörandet av Bolagets finansiella rapporter, att delta i Företrädesemissionen har SBS:s styrelse beslutat att senarelägga offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för perioden januari–september 2023. Delårsrapporten för perioden januari–september 2023 kommer att offentliggöras den 30 november 2023 istället för det tidigare kommunicerade datumet den 9 november 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden AB (publ)
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Sebastian Schönström, vVD Studentbostäder i Norden AB (publ)
+46-72 250 27 72, sebastian.schonstrom@sbsstudent.se

Certified Adviser:
FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm, Sverige
info@fnca.se
www.fnca.se

Om Studentbostäder i Norden:
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.