För investerare

Studentbostäder i Norden tillträder förvärv av fastighet i Jönköping och beslutar om en riktad nyemission av aktier

Den 16 februari 2021 offentliggjorde Studentbostäder i Norden ett förvärv av en fastighet i Jönköping baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 423 miljoner kronor. Studentbostäder i Norden har idag tillträtt förvärvet och som ett led i detta har bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2021, fattat beslut om en riktad nyemission av 7 000 000 aktier. Säljaren av fastigheten har tecknat samtliga aktier.

Köpeskillingen för förvärvet erläggs delvis genom kontant betalning och resterande del finansieras genom nyemission av 7 000 000 aktier i Studentbostäder i Norden till en teckningskurs om 9,429 kronor per aktie, motsvarande ett totalt värde om 66 miljoner kronor. Säljaren har tecknat samtliga aktier i den riktade nyemissionen.

Den riktade nyemissionen innebär en ökning av antalet aktier i Studentbostäder i Norden med 7 000 000 och en ökning av aktiekapitalet med 35 000 218,164686 kronor. Detta innebär en ökning av antalet aktier från 183 233 585 till 190 233 585 och en ökning av aktiekapitalet från 916 173 635,728207 kronor till 951 173 853,892893 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,7 procent av antalet aktier respektive röster i bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2021 kl. 12:15 CEST.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Om Studentbostäder i Norden – SBS:
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Filer för nedladdning