För investerare

Studentbostäder i Norden tillträder fastighet i Örebro med 92 lägenheter

Den 28 december 2021 offentliggjorde Studentbostäder i Norden (publ) (”SBS”) ett förvärv av en fastighet i Örebro baserat på ett underliggande fastighetsvärde om ca 128 miljoner kronor. SBS har idag tillträtt förvärvet. Ekonomiskt tillträde var den 1 januari 2022.

Fastigheten är fullt uthyrt till studenter och väntas generera årliga hyresintäkter om 5,5 MSEK. Fastigheten är byggd 2014 och har en uthyrningsbar area om 2 350 kvm. Lägenheterna har en snittstorlek om ca 25 kvadratmeter med kokvrå, badrum och balkonger mot gården.

Säljaren, Urbano, är ett dotterbolag till Amasten som är en av SBS aktieägare*. Transaktionen genomförs inom ramen för den löpande verksamheten och till marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information kontakta:

Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

*Amasten har vid tidpunkten för offentliggörandet av detta pressmeddelande varit föremål för ett budpliktserbjudande från SBB, en annan av SBS aktieägare. Enligt pressmeddelande från SBB den 7 februari 2022 har erbjudandet accepterats i sådan utsträckning att SBB då kontrollerade cirka 97,8 procent av aktierna i Amasten.

Om Studentbostäder i Norden – SBS:
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.