För investerare

Studentbostäder i Norden startar samarbete med Metry för att samla in energidata och minska sina koldioxidutsläpp

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") har under en tid arbetat med ett hållbarhetsramverk som bland annat stödjer de globala målen ‘Hållbar energi för alla’ och ‘Bekämpa klimatförändringarna’. Ett av huvudsyftena med datainsamlingen är att förenkla hållbarhetsarbetet i bolaget. Bolaget skapar ett standardiserat sätt att samla in data för att kunna mäta och redovisa koldioxidminskningar till följd av olika energiprojekt som görs.

Nu kliver SBS Studentbostäder i Norden in i ett nytt samarbete med Metry. Metry digitaliserar tillgången till energidata och hjälper fastighetsbranschen att bli mer energismart genom att samla all data på ett ställe. SBS jobbar aktivt med energiuppföljning för att kunna se över energiläget i sina fastigheter och kunna jobba med proaktiva förbättringsåtgärder.

Även om SBS är relativt nya kunder till Metry så är deras Hållbarhets- och innovationschef, Magnus Jägre, en van användare från sina tidigare uppdrag hos andra fastighetsägare.

– Jag uppskattar flexibiliteten i plattformen, att den utvecklas och tas framåt och att data kan användas för olika energiuppföljningssystem. Möjligheten att kunna integrera undermätning från olika mätare samt tillgången till normalårskorrigerade data effektiviserar arbetet med bolagets miljöarbete. Tillgången till bra support är en viktig faktor vid valet av Metry. SBS eftersträvar ett standardiserat sätt att samla in data för elektricitet, fjärrvärme och vatten, framför allt för att kunna mäta och redovisa koldioxidminskningar till följd av olika energiprojekt som vi gör, förklarar Magnus.

SBS följer nu löpande upp koldioxidutsläpp kopplat till energianvändningen även om bolaget inte omfattas av lagkraven för hållbarhetsrapportering ser Magnus det som en nödvändighet och självklarhet för att bygga ett framgångsrikt bolag på lång sikt.

– Vi har som ambition att bli störst och ha flest studentbostäder i Norden, och det är viktigt för oss att hållbarhetsaspekten finns med från början och är inbyggt i våra målsättningar.

Metry har redan färdiga insamlingsmetoder för de flesta energi- och fjärrvärmebolag, och i de flesta fall erbjuda historiska data, innebär att det gått snabbt för SBS att komma i gång med insamlingen och uppföljningen.

En del i det hållbarhetsramverk SBS jobbar efter handlar om att motivera hyresgästerna att leva mer hållbart på olika plan. Det kan vara allt ifrån vattenbesparingstips i tvättstugor till förenklad källsortering. Framöver har de också planer på att dela med sig av förbrukningsdata till hyresgästerna för att göra deras påverkan ännu tydligare.

Att jobba med just studenter ser SBS som en möjlighet att kunna påverka många positivt under kommande åren. Dels eftersom hållbarhet diskuteras mycket i skolorna, och eftersom studentbostäder innebär en högre omsättning av hyresgäster.

– SBS har som ambition att använda datainformationen till nudging och låta exempelvis hyresgästerna tävla med varandra; ‘ni är bäst i huset på vattenbesparing’, eller ‘denna fastighet är topp 3 i beståndet på energibesparing’, och så vidare. Fördelen med situationen just nu i klimatarbetet är att i princip alla vet om 2030-målen, och vi hoppas att studenterna är intresserade så att vi kan involvera dem mer i vårt arbete, avslutar Magnus Jägre.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl 12.30 CET.

För ytterligare information kontakta: Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige, +46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se