För investerare

Studentbostäder i Norden satsar på smart styrning av fastigheter genom nytt hållbarhetsinitiativ

Studentbostäder i Norden (SBS) kopplar upp flera av bolagets fastigheter till SCADA-plattformen Web Port. Initiativet ingår i SBS hållbarhetsarbete där teknisk förvaltning, drift och optimering av fastigheterna är en central del. Användningen av Web Port ger SBS insikter, kontroll och smart energioptimering som skapar möjligheter till fler satsningar i linje med bolagets hållbarhetsstrategi.

SBS aktiva hållbarhetsarbete innebär att flera fastigheter nu kopplas upp mot SCADA-plattformen Web Port. Plattformen genomför löpande optimering, analys och kontroller och lägger grunden för att addera ytterligare smarta funktioner till fastigheter. Initiativet blir en viktig pusselbit i SBS strategiska arbete mot att nå bolagets övergripande hållbarhetsmål.

Web Port är en SCADA-plattform där användaren i realtid kan övervaka och styra processer för fastighetsautomation, byggnadsautomation och infrastruktur. Plattformen kan användas i alla typer av fastigheter och gör det möjligt att visualisera, övervaka och sköta fastigheters styrsystem på ett enkelt sätt. Det möjliggör även att via SCADA-plattformen visualisera gjorda installationer kopplat till en fastighet, så som till exempel laddstolpar, solceller, ventilation, värme, kyla, vilket möjliggör kontroll och analys.

“SBS har satt en tydlig strategi med stor satsning på hållbarhet, där vi med hjälp av Web Port kan styra våra fastigheter på ett effektivt sätt för minskat CO2-utsläpp och bättre inomhusklimat. Med Web Port som en öppen och flexibel plattform ger det oss goda möjligheter till fortsatt utveckling och satsningar på produkter som bidrar ytterligare till vårt hållbarhetsarbete”, säger Magnus Jägre, Hållbarhet-och innovationschef på Studentbostäder i Norden.

Joakim Nilén, VD på Moldeo AB kommenterar det nya initativet:

“Från vår sida är vi glada över att kunna konstatera ett fortsatt stort intresse för Web Port ute på marknaden, och fantastiskt kul att starta upp detta projekt med SBS där vi tillsammans lägger en bra teknisk grund för SBS att stå på i sitt vidare arbete med sitt hållbarhetsarbete. Det är också extra kul att kunna leverera vår plattform som en del i ett hållbarhetsprojekt vilket rimmar väl med både Moldeos och Kionas vision kring att erbjuda öppna och flexibla lösningar för att göra fastigheter till en del av lösningen mot att bekämpa klimatförändringarna.”

För ytterligare information kontakta:
Magnus Jägre, Hållbarhets-och innovationschef, Studentbostäder i Norden AB, 072 560 68 76, magnus.jagre@sbsstudent.se
Joakim Nilén, VD, Moldeo AB, 070 402 67 98, joakim.nilen@moldeo.se

Om Studentbostäder i Norden – SBS:
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Om Moldeo AB
Moldeo so grundades 2009 är en innovativ leverantör av programvara för visualisering av styrsystem, främst inriktad på fastighetsautomation. Deras flaggskeppsprodukt, Web Port, skalar från HMI till SCADA med en bred uppsättning funktioner som balanserar användarvänlighet och flexibilitet. Genom partnernätverket som täcker större delen av Sverige har över 4 000 installationer levererats. En Web Port-lösning sträcker sig från ett enda system till tusentals anslutna styrenheter. Web Port erbjuder öppenhet både när det gäller supporterade styrsystem och åtkomst till data. www.webport.se

Moldeo AB och produkten Web Port är sedan Maj 2021 en del i nybildade Kiona Group tillsammans med IWMAC A/S, Cebyc A/S och Egain Group. Läs mer om Kiona på www.kiona.com