För investerare

Studentbostäder i Norden offentliggör årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021, förslag till beslut avseende upptaxering av moms samt aktivering av räntekostnader

Studentbostäder i Norden AB (publ):s (”SBS”) årsredovisning och hållbarhetsrapport finns från och med idag, den 7 april 2022, tillgänglig digitalt på bolagets hemsida, www.sbsstudent.se.

I samband med årsredovisningens upprättande har räntekostnader justerats som felaktigt kostnadsförts i resultaträkningen och aktiverats på tillhörande nyproduktionsprojekt. Justeringen får en positiv effekt på förvaltningsresultatet för räkenskapsåret 2021 om 6,9 miljoner kronor och minskar värdeförändringar för projektfastigheter med motsvarande belopp. Justeringen får ingen effekt på totalresultatet.

SBS har erhållit ett förslag till beslut från Skatteverket som innebär att Studentbostäder i Norden AB (tidigare Prime Living AB) kan komma att nekas avdrag för mervärdesskatt avseende åren 2016-2020 samt bli påförda skattetillägg. SBS har efter konsultation med skatteexpertis beslutat att göra en avsättning motsvarande hela beloppet om 17,5 miljoner kronor, vilket justerar ner resultatet med motsvarande belopp. Nettoeffekten för SBS blir att totalresultatet för räkenskapsåret 2021 minskar från 132,0 miljoner kronor till 114,5 miljoner kronor, vilket återspeglas i årsredovisningen.

Länk till årsredovisningen 2021: https://sbsstudent.se/wp-content/uploads/2022/04/sbs-arsredovisning-2021.pdf

För ytterligare information, kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585–1267)
Box 55691 102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Filer för nedladdning