För investerare

Studentbostäder i Norden inleder samarbete med estimattjänsten Pinpoint

Studentbostäder i Norden (SBS) inleder samarbete med estimatplattformen Pinpoint Estimates. Genom plattformen kommer SBS lättare kunna fånga upp bredare marknadsförväntningar på bolaget inför publicering av finansiella rapporter och andra viktiga bolagshändelser.

SBS får kontinuerligt sammanställningar och insikter av bredare marknadsförväntningar och reaktioner på bolagshändelser genom samarbetet som verkar redan idag. Det är därför nu möjligt att bidra med sin förväntansbild inför SBS kommande finansiella rapporter. Vid ett estimat skapas snittförväntningar, ett viktat snittvärde eller s.k. konsensusestimat, som med hjälp av algoritmer samt en referenspunkt görs tillgänglig för allmänheten.

”Tillsammans med Pinpoint vill vi ytterligare öka våra investerares engagemang och intresse för bolaget. Vi får nu en möjlighet att ge en mer tydlig och samlad bild av förväntningarna på SBS,” säger Rebecka Eidenert, VD på SBS.

Robin Berglund, CRO på Pinpoint kommenterar det nya samarbetet:

”Vi ser fram emot att bidra till en utökad tvåvägskommunikation mellan SBS och den breda allmänheten för att skapa en tydlig förväntansbild och ökade insikter om hur information tas emot och tolkas.”

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Robin Berglund, CRO, Pinpoint, +46 70 24 50 221,
robin@pinpointestimates.com


Om Studentbostäder i Norden – SBS:
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Om Pinpoint
Pinpoint, pinpointestimates.com, är en öppen plattform för estimat på noterade bolag. Pinpoint sammanställer hela marknadens förväntningar för noterade bolags helårs- och kvartalsrapporter. Plattformen är kostnadsfri och öppen för vem som helst som vill nyttja den. Pinpoint skapar snittförväntningar för respektive börsbolag, det vill säga även för de många bolag som idag saknar analysbevakning – det är en win-win för investerarna, börsbolagen och marknaden i stort.