För investerare

Studentbostäder i Norden har i dag erhållit anstånd gällande betalning av redovisad mervärdeskatt om ca 50 mkr

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) har i dag mottagit beskedet att Skatteverket beslutat att ge bolaget anstånd med betalning efter att bolaget överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

I november 2021 erhöll SBS ett beslut från Skatteverket avseende omprövning av redovisad mervärdesskatt hänförlig till entreprenadarbeten genomförda under perioden 2016-2020, under den tid då bolagets verksamhet bedrevs under företagsnamnet Prime Living. Enligt omprövningsbeslutet uppgick kravet på bolaget om ytterligare skatt och skattetillägg till sammanlagt cirka 50 miljoner kronor. Under 2022 överklagades beslutet av SBS till förvaltningsrätten. Den 26 januari 2024 erhöll SBS förvaltningsrättens dom att avslå bolagets överklagande.

SBS har överklagat domen till kammarätten och har i dag av Skatteverket beviljats anstånd med betalningen av mervärdesskatten samt skattetillägget till dess att kammarrätten har dömt i målet.

SBS beslutade att i sin Bokslutskommuniké 2023 göra en avsättning för hela beloppet. Bolaget anser att det fortsatt finns goda argument till varför domen bör ändras till bolagets fördel efter prövning i kammarrätten.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Rebecka Eidenert, vd Studentbostäder i Norden AB (publ)
+46-70 786 54 54
rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
FNCA Sweden AB

Om Studentbostäder i Norden
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.