För investerare

Studentbostäder i Norden har beviljats bygglov för 442 studentlägenheter i Trollhättan

Studentbostäder i Sverige AB (publ) (”SBS”) har beviljats bygglov för 442 lägenheter i Trollhättan på redan befintliga fastigheter. Totalt omfattar projektet ca 11 000 kvm BOA och 442 lägenheter. Byggnationen kommer att ske i etapper. Den första etappen har planerad byggstart under första kvartalet 2022 och samtliga etapper förväntas färdigställas under 2024.

Området byggs med SBS typhus där studenternas behov står i fokus med väl genomtänka lägenheter. Byggnationen planeras att utöver studentbostäder även omfatta en kvarterslivs för de boende i området samt kontor för SBS egen förvaltning. Studentbostäder i Norden planerar att ansöka om investeringsstöd för projektet för att ha möjlighet att erbjuda studenterna ett högkvalitativt och samtidigt prisvärt boende.

Fastigheten har ett attraktivt läge i Trollhättan med cykelavstånd till högskolan och med ett campus som erbjuder en modern studiemiljö byggt utifrån studenternas behov och krav. Högskolan Väst erbjuder arbetsnära utbildningar med 28 program på grundnivå och 18 på avancerad nivå, för över 12 000 studenter.

"Det är ett viktigt och efterlängtat steg framåt. Vi har en projektportfölj med mer än 2 500 nya studentbostäder som vi ska förverkliga. Att kunna starta byggnationen i Trollhättan under nästa år, visar att vi håller tempot både genom transaktioner och projektutveckling. Nu ser vi fram emot att välkomna fler studenter till oss i Trollhättan och hoppas att studenterna kommer trivas med närhet till campus, friluftsområden och utegym.", kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden.

För ytterligare information kontakta: Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se