För investerare

Studentbostäder i Norden genomför en riktad nyemission om 50 Mkr till en teckningskurs om 10 SEK per aktie

Styrelsen för Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 27 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission av 5 000 000 aktier till en teckningskurs om 10,00 SEK, vilket motsvarar en premie om cirka 25,9 procent jämfört med stängningskursen för SBS aktie på Nasdaq First North Growth Market den 5 maj 2022. Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget 50 Mkr före emissionskostnader.

Styrelsen för Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 27 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission av 5 000 000 aktier till en teckningskurs om 10,00 SEK, vilket motsvarar en premie om cirka 25,9 procent jämfört med stängningskursen för SBS aktie på Nasdaq First North Growth Market den 5 maj 2022. Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget 50 Mkr före emissionskostnader.
 
Kapitalet stärker Bolaget finansiellt och ger förbättrade tillväxtmöjligheter framåt. SBS har en konkret och ambitiös tillväxtplan för de kommande åren med en omfattande nyproduktionsportfölj.

Samtliga aktier har tecknats av Svea Bank som är en befintlig aktieägare med ett innehav före emissionen om 9 278 492 aktier vilket motsvarar 4,86 % av antalet aktier och röster före emissionen, större ägare i SBS har uttalat sitt stöd för emissionen.

"Studentbostäder är ett mycket intressant segment med möjligheter till god avkastning samtidigt som det är en grundsten i demokratin att befolkningen har möjlighet att studera. Vi är glada att få möjligheten att investera ytterligare i SBS, och skapa bättre förutsättningar för bolaget att växa. Vi ser potential i den drivna organisationen och har en stark tilltro till att bolaget kommer att lyckas och fortsätta ta marknadsandelar av den nordiska marknaden", säger Lennart Ågren, VD Svea Bank.

”Vi välkomnar Svea Bank som en större långsiktig ägare i SBS tillsammans med vår tidigare starka aktieägarbas. Svea Bank är en investerare som ser potentialen i segmentet och vår tillväxtresa. Med det nya kapitalet får vi möjligheten att växa ytterligare vilket känns positivt”, säger Rebecka Eidenert, VD SBS.

Styrelsen anser att det är långsiktigt gynnsamt för SBS och ägarna att Svea Bank, som är en välrenommerad, kapitalstark och långsiktig investerare, investerar ytterligare i Bolaget och att detta sker på attraktiva villkor samt på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att det institutionella ägandet ökar.
 
Styrelsen konstaterar också att det anskaffade kapitalet är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli höga i förhållande till det anskaffade kapitalet och noterar att de nyemitterade aktierna endast motsvarar cirka 2,6 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter emissionen. Styrelsen har i sina överväganden vidare särskilt beaktat att den teckningskurs som framförhandlats med Svea Bank väsentligt överstiger Bolagets aktiekurs och att de större aktieägarna i Bolaget delar styrelsens bedömning och är positiva till transaktionen. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra nyemissionen på detta sätt tydligt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Genom nyemissionen ökar det totala antalet aktier och röster med 5 000 000, från 190 805 743 till 195 805 743, vilket motsvarar cirka 2,6 procent av antalet aktier och röster i SBS efter emissionen. Aktiekapitalet ökar med cirka 25 000 156 SEK, från cirka 954 034 662 SEK till cirka 979 034 818 SEK.
 
SBS har i samband med nyemissionen anlitat Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.
 
Vid frågor, vänligen kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden, Tel: +46 (0)70-786 54 54 , rebecka.eidenert@sbsstudent.se
 
Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585–1267)
Box 55691 102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se
 _________________
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.