För investerare

Studentbostäder i Norden förvärvar fastighet i Örebro med 92 lägenheter

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) har ingått avtal med Urbano om att förvärva en fastighet med 92 studentlägenheter i Örebro. Fastigheten har ett underliggande fastighetsvärde om cirka 128 MSEK och är uthyrd till studenter som väntas generera årliga hyresintäkter om cirka 5,5 MSEK.

Fastigheten som är byggd 2014 har en uthyrningsbar area om 2 350 kvm. Lägenheterna har en snittstorlek om ca 25 kvadratmeter med kokvrå, badrum och balkonger mot gården. Fastigheten är attraktivt belägen i stadsdelarna Sörbyängen och Ladugårdsängen med gångavstånd till Örebro Universitet.

– Vi fortsätter att växa i viktiga studentstäder där Örebro just nu är en av Sveriges snabbast växande. De förvärvade lägenheterna är moderna och yteffektiva och ligger nära campus, affärer och motionsspår, kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden.

Urbano är ett dotterbolag till Amasten, en av SBS aktieägare*. Transaktionen genomförs inom ramen för den löpande verksamheten och till marknadsmässiga villkor. SBS tillträder förvärvet senast 31 mars 2022 eller det tidigare datum parterna kommer överens om.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

*Amasten är vid tidpunkten för offentliggörandet av detta pressmeddelande föremål för ett budpliktsbud från SBB, en annan av SBS aktieägare. Enligt pressmeddelande från SBB den 27 december 2021 kontrollerade SBB då cirka 90,8 procent av aktierna i Amasten.