För investerare

Studentbostäder i Norden expanderar i Norge och gör sitt andra förvärv

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) har genom sitt helägda norska dotterbolag STUSAB Norge AS (under namnändring från Athomstart Invest 633 AS) ingått avtal med Sky Property AS (”Säljare”) om att förvärva en fastighet med 48 studentlägenheter i Norge (”Fastigheten”) genom köp av alla aktierna i bolaget Pilot Pier AS. Fastigheten har ett underliggande fastighetsvärde om cirka 47 MNOK och är uthyrd med ett femårigt blockhyresavtal till Pilot Flight Academy AS samt väntas generera ett driftnetto om cirka 3,3 MNOK varav 100 procent är hänförligt till hyresintäkter från studentbostäder.

Köpeskillingen erläggs vid tillträde och är uppskattad till netto cirka 14 MNOK i kontanta medel och cirka 7 MNOK i aktier i SBS som avses emitteras till en kurs om 11,40 SEK per aktie.

Förvärvet är villkorat av att:

  • Notodden kommun, i vilken fastigheten är belägen, skriftligen godkänner att kommunen inte avser att använda den förköpsrätt till fastigheten som kommunen innehar enligt norsk lag. Kommunen har på förhand bekräftat att den inte avser att utnyttja sin förköpsrätt och SBS bedömer därför att ett bindande skriftligt godkännande kommer att kunna erhållas i närtid.
  • Pilot Pier AS förvärvar och blir lagfaren ägare till tomten där Fastigheten ingår och att den planerade avstyckningen av Fastigheten accepteras av Notodden kommun. Tillträde avses genomföras så snart möjligt efter att avstyckningen genomförts, vilket beräknas ske senast i april månad 2022.

Fastigheten är belägen vid Pilot Flight Academys campus på Notodden. Studentbostäderna på Campus Notodden ligger precis intill skolbyggnaden och erbjuder utsikt över landningsbanan. Pilot Flight Academy är en av Europas största och modernaste flygskolor och skolan har en stor internationell miljö med närmare 400 elever.

”Det känns glädjande att kunna utöka samarbetet med Pilot Flight Academy och få vara en del av deras fortsatta tillväxtresa nu när världen öppnar upp igen. Pilothögskolan är unik och lockar till sig studenter från hela världen. Vi förstår att Campus Notodden är attraktivt för de internationella studenterna som får en fantastisk utsikt över bergen och fjorden från sitt sovrumsfönster.", kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden.

”Vi er utrolig glade for å få inn en så sterk og ekspansiv partner som Studenbostäder i Norden AB som eiere av våre studentboliger. Det er et kjempestort behov for piloter i hele verden og Pilot Flight Academy har store ekspansjonsplaner for å ta en enda større internasjonal posisjon. Vi har i dag blant andre ca 30 pilotstudenter fra det japanske flyselskapet ANA på Campus Notodden, og vi forventer en betydelig videre vekst av studenter fra både Europa og Asia. For å kunne muliggjøre dette, så er studentboliger på campus en kritisk viktig infrastruktur for Pilot Flight Academy. Da er det perfekt å ha en partner som Studenbostäder i Norden AB som kan vokse med oss.”, kommenterar Frode Granlund, Founder and SVP Pilot Flight Academy. 

SBS rådgivare i samband med transaktionen har varit Arctic Securities, Advokatfirmaet Thommessen samt EY.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se