För investerare

Studentbostäder i Norden erhåller kreditrating BB- med stabila utsikter

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) har erhållit ett långsiktigt kreditbetyg om ”BB-” med stabila utsikter av kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating (”NCR”).

Ratingen som är ett viktigt verktyg i SBS arbete att förbättra sina finansieringsmöjligheter samt för att kunna uppnå mer fördelaktiga villkor på kapitalmarknaden. I analysen framhäver NCR bland annat SBS nischade position, kvalitét i fastighetsportföljen, den goda riskhanteringen i projektportföljen samt den starka efterfrågan på studentbostäder som kreditpositiva faktorer.

– Rating är ett viktigt verktyg då vi avser att vara fortsatt aktiva på kapitalmarknaden i vår hållbara tillväxtresa. Vi hoppas att belysningen från NCR kommer att vara värdeskapande för både våra skuldinvesterare men även för våra aktieinvesterare, kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden.

Läs Nordic Credit Ratings fullständiga rapport här:
https://nordiccreditrating.com/article/studentbostader-i-norden-ab-publ-assigned-bb-long-term-issuer-rating-outlook-stable

Arctic Securities har agerat rådgivare åt SBS i ratingprocessen.

För ytterligare information, kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se